1
00:00:00,087 --> 00:00:01,487
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,487 --> 00:00:04,339
- Nejde po nás Woodall, ale...
- Sean Cahill.

3
00:00:04,457 --> 00:00:08,927
S Ericem jste neměl plné ruce.
Se mnou je plné mít budete.

4
00:00:09,062 --> 00:00:11,480
Neříkala jsi, že tu
beze mě nezůstaneš?

5
00:00:11,564 --> 00:00:13,949
Ale to jsem nevěděla,
že vyjebeš se Sidwellem.

6
00:00:14,033 --> 00:00:16,885
Forstman nerozhazuje peníze,
aniž by z toho sám něco neměl.

7
00:00:17,003 --> 00:00:18,837
Neměl jsem na vybranou!

8
00:00:18,955 --> 00:00:20,689
Stojíte na opačné straně
bitvy o převzetí

9
00:00:20,823 --> 00:00:23,008
a jeho holka
je tvoje koncipientka.

10
00:00:23,125 --> 00:00:26,425
- Obviňujete nás z tajné spolupráce?
- Napadlo tě to rychle.

11
00:00:30,249 --> 00:00:32,784
Takže si budeme
vyměňovat laskavosti?

12
00:00:32,919 --> 00:00:34,504
Jsi můj právník nebo ne?

13
00:00:34,504 --> 00:00:37,005
Vážně, Rachel.
Bez tebe bych to nedokázal.

14
00:00:37,173 --> 00:00:39,257
Měla bych jít, Logane.

15
00:00:42,362 --> 00:00:44,196
Přesně tak, jeden
dostaneš, Huntleyová.

16
00:00:44,330 --> 00:00:48,000
Eisenheime, ty blázne.
Myslíš, že bych tě vynechal?

17
00:00:48,150 --> 00:00:50,235
Ricemane!
Po tom, co jsi zaválel.

18
00:00:51,170 --> 00:00:53,839
Z cesty, Johnsone. Kafe je
pro borce, hrnek nedostaneš.

19
00:00:53,990 --> 00:00:56,174
Takže taky dostanu hrneček?

20
00:00:56,175 --> 00:00:59,394
Rozhodně ne.
To jsou jenom hrnky.

21
00:00:59,395 --> 00:01:02,931
Tohle je, drahá, kalich.

22
........