1
00:00:00,500 --> 00:00:04,280
- Je to zdravý chlapec, Vaše Výsosti.
- Zavřete ty dveře!

2
00:00:04,280 --> 00:00:06,840
Nevíte, co průvan může způsobit
malému dítěti?

3
00:00:06,840 --> 00:00:10,400
Říkáš věci, které jsem nikdy
předtím neslyšela.

4
00:00:10,400 --> 00:00:13,160
- Protože tě miluji.
- Nejsem proti inkvizici.

5
00:00:13,160 --> 00:00:15,160
Pak služte Kastilii.

6
00:00:15,160 --> 00:00:20,800
Problém není ji zavést, ale kdo
ji bude ovládat.

7
00:00:20,800 --> 00:00:23,840
- Chceš nahradit církev?
- Jen bychom jmenovali inkvizitory

8
00:00:23,840 --> 00:00:26,160
a koruna si udržela kontrolu.

9
00:00:26,600 --> 00:00:30,760
Omezením moci opatů, biskupů, a arcibiskupů
bychom se vyhnuli dalším problémům.

10
00:00:30,760 --> 00:00:34,760
Její zajetí je u konce. Nyní ...

11
00:00:35,320 --> 00:00:39,400
je má hvězda, má opora.

12
00:00:39,400 --> 00:00:41,200
A rozhodl jsem se s ní oženit.

13
00:00:41,200 --> 00:00:46,200
Král Ludvík si přeje obnovit přátelství,
které portugalské dobrodružství přerušilo.

14
00:00:46,200 --> 00:00:49,000
Chystá se král Ludvík nahradit
škody, které způsobil mému otci?

15
00:00:49,920 --> 00:00:53,640
- Aragonie a Kastilie jsou různá království.
- Nezradím svého otce.

16
00:00:54,680 --> 00:00:58,000
Nechci emíra zabít, nebo být
zabit svými lidmi.

17
00:00:58,000 --> 00:01:02,840
První věc jsem věděla. Druhé zabráníš,
když budeš důvěřovat správným lidem.

18
00:01:02,840 --> 00:01:05,440
Bez hrozby Francie, Kastilie nás
bude izolovat.

19
00:01:05,440 --> 00:01:08,960
Musíme varovat krále, požadovat
vysvětlení. Musí zabránit podpisu!

20
00:01:08,960 --> 00:01:13,400
Sjednejte setkání s biskupem z Albi.
Ale buďte diskrétní.

21
00:01:13,680 --> 00:01:15,760
Můj manžel se to teď nesmí dozvědět.

22
........