1
00:00:00,623 --> 00:00:05,048
<i>Fakta jsou nepřítelem pravdy.</i>

2
00:00:07,322 --> 00:00:09,623
Všichni návštěvníci
si připraví doklady.

3
00:00:09,657 --> 00:00:13,727
- Jak velká je šance?
- Návladní vás nepropustí

4
00:00:13,761 --> 00:00:16,129
jen na základě Jaredova
prohlášení. Potřebujeme víc.

5
00:00:16,163 --> 00:00:17,731
Byli jste souzeni odděleně,

6
00:00:17,765 --> 00:00:20,033
tak si s vámi chceme
projít Jaredův proces.

7
00:00:20,068 --> 00:00:21,935
Řekněte nám všechno, co můžete.

8
00:00:22,837 --> 00:00:26,006
Larry, na něco se zeptám.

9
00:00:26,040 --> 00:00:28,842
Nikdo neví lépe než ty,
jak to funguje.

10
00:00:28,876 --> 00:00:31,745
Dle tvého názoru,
a vím, že je to jen názor,

11
00:00:31,779 --> 00:00:36,083
jaký je pravděpodobnější scénář,
když testuješ stejný vzorek,

12
00:00:36,117 --> 00:00:39,019
že při původním
testu DNA došlo k chybě,

13
00:00:39,053 --> 00:00:42,222
nebo že byla zpráva kompromitována
poté, co přišly výsledky?

14
00:00:43,391 --> 00:00:46,093
Larry, zavolám ti
tak za hodinu.

15
00:00:46,127 --> 00:00:50,764
- Ano? Díky.
- Ahoj, jdeme moc brzy?

16
00:00:50,798 --> 00:00:52,799
Ne, jdete včas. Posaďte se.

17
00:01:02,910 --> 00:01:05,278
Musíš se podívat na tohle.

18
00:01:06,814 --> 00:01:08,081
Co je to?

19
00:01:10,318 --> 00:01:13,587
Při svědectví jste říkal, že
Jareda znáte, ale nejste přátelé.

20
00:01:13,621 --> 00:01:17,124
Jo, byl to chlap ze čtvrti.
Víte, starší.

21
00:01:17,158 --> 00:01:19,059
- Trochu vtip.
- Proč?

22
00:01:19,093 --> 00:01:21,128
........