1
00:00:23,800 --> 00:00:27,030
Tio, tady Javier.

2
00:00:27,070 --> 00:00:29,570
Potřebuji tebe a uklízecí četu
do La Isla Rica, hned.

3
00:01:00,630 --> 00:01:04,370
Metasové nás nikdy nechtěli
z této dohody pustit.

4
00:01:04,400 --> 00:01:05,900
Po naší poslední platbě,

5
00:01:05,940 --> 00:01:08,740
by nás přišli všechny zabít.

6
00:01:08,780 --> 00:01:10,040
Salazar

7
00:01:10,080 --> 00:01:13,410
chodil podávat zprávy svému šéfovi.

8
00:01:13,450 --> 00:01:16,480
Když nepřijde, přijdou ho hledat.

9
00:01:16,520 --> 00:01:17,650
A když to udělají?

10
00:01:17,680 --> 00:01:18,750
Budeme připraveni.

11
00:01:18,790 --> 00:01:21,220
Šéfe, mají desetkrát více mužů.

12
00:01:21,250 --> 00:01:22,790
Peníze, sílu.

13
00:01:22,820 --> 00:01:24,520
Ne, když jim vezmeme jejich šéfy.

14
00:01:24,810 --> 00:01:28,410
<i>Tady, v Mexiku a ve vězení.</i>

15
00:01:28,460 --> 00:01:29,730
Samotného El Moza?

16
00:01:29,760 --> 00:01:30,930
Není jiná cesta.

17
00:01:30,960 --> 00:01:33,730
Když to neuděláme,
Metasové na to přijdou,

18
00:01:33,770 --> 00:01:35,730
a potrestají každého v Los Angelicos

19
00:01:35,770 --> 00:01:38,000
a každého člena rodiny Acostových.

20
00:01:38,040 --> 00:01:40,470
Uděláme to v naprosté tichu.

21
00:01:41,340 --> 00:01:42,640
<i>Nikdo to nesmí zjistit.</i>

22
00:01:42,880 --> 00:01:44,440
Rozumím.

23
00:01:44,480 --> 00:01:46,780
Nikdo se to nedozví.

24
00:01:46,810 --> 00:01:48,780
Chceš, abych nasadil ochranku na rodinu?

25
........