1
00:00:28,528 --> 00:00:29,528
Co?

2
00:00:29,530 --> 00:00:31,363
Padají ti vlasy.

3
00:00:31,365 --> 00:00:33,198
Cože? Proč bys mi tohle říkala?

4
00:00:33,200 --> 00:00:35,834
- Nacvičuju.
- Nacvičuješ co? Umírání o samotě.

5
00:00:35,836 --> 00:00:38,370
- Upřímnost.
- Tak to běž dělat někam jinam.

6
00:00:38,372 --> 00:00:40,806
Jsi vždycky tak upřímný a
já to obdivuju.

7
00:00:40,808 --> 00:00:43,475
- Já jsem obrovská lhářka a
vždycky jsem byla. - Vždycky?

8
00:00:43,477 --> 00:00:45,177
Řekla jsem Spice Girls, že umírám

9
00:00:45,179 --> 00:00:47,012
na nádor na mozku, abych
dostala lístky zadara.

10
00:00:47,014 --> 00:00:50,682
Být neupřímný, abys ušetřil něčí
city, znevažuje všechny zúčastněné.

11
00:00:50,684 --> 00:00:53,519
Být neupřímný, abys dostal věci
zadara, je prostě chytrá ekonomika.

12
00:00:53,521 --> 00:00:55,487
Díky.

13
00:00:55,489 --> 00:00:58,057
Ne. Ne, ne.

14
00:00:58,059 --> 00:01:01,160
- Proč ne?
- Dostanu otravu z latexu.

15
00:01:01,162 --> 00:01:03,095
Takhle mě ale nemůžeš nechat.

16
00:01:03,097 --> 00:01:05,264
Budu opravdu rychle,
ani si toho nevšimneš.

17
00:01:05,266 --> 00:01:06,265
Hezkej pokus.

18
00:01:06,267 --> 00:01:08,600
Když mi bylo 12, tak jsem se
dozvěděla, že modré koule jsou pověrou.

19
00:01:08,602 --> 00:01:13,372
Od kluka co ti řekl, že to je
zrádcem našeho pohlaví!

20
00:01:25,086 --> 00:01:26,718
Páni.

21
00:01:26,720 --> 00:01:28,954
Podívej se na sebe.
Jsi jako zvíře.

22
00:01:28,956 --> 00:01:31,924
- Jako nějaká gorila albín.
- Je to tvá vina, zlato.
........