1
00:00:01,004 --> 00:00:02,900
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:04,400 --> 00:00:05,700
Arlissi!

3
00:00:07,200 --> 00:00:09,480
Je to moje chyba, neměla
jsem tu žalobu podávat.

4
00:00:09,500 --> 00:00:14,238
Máme případ a oni to vědí.
Být to já, bojovala bych.

5
00:00:14,354 --> 00:00:17,100
Jamie by to mohla
zjistit. Mohla by to vidět.

6
00:00:17,200 --> 00:00:19,799
O svém utajení jí nesmíš říct.
Nesmíš to říct nikomu.

7
00:00:19,800 --> 00:00:23,200
- Věřila jsi někdy někomu?
- Věřím tobě.

8
00:00:24,100 --> 00:00:26,600
Jamie. Jak se máš?

9
00:00:27,700 --> 00:00:31,000
- Chlapák chce svoje zbraně.
- Něco se na nás chystá,

10
00:00:31,100 --> 00:00:32,800
takže než to přejde,
je obchod zavřený.

11
00:00:53,499 --> 00:00:55,200
Někdo!

12
00:00:59,300 --> 00:01:00,600
Jamie.

13
00:01:02,600 --> 00:01:04,400
- Jamie.
- Co je?

14
00:01:05,000 --> 00:01:07,900
Nemáš být v Columbii
na tom právnickém semináři?

15
00:01:08,600 --> 00:01:10,000
Ale ne.

16
00:01:29,500 --> 00:01:30,800
Jamie.

17
00:01:31,700 --> 00:01:34,800
- Royi. Nevěděla jsem, že jsi...
- Já taky ne.

18
00:01:34,900 --> 00:01:38,600
- Mohli jsme jet společně.
- Vlastně mám pak práci.

19
00:01:38,700 --> 00:01:42,200
- Jako co, dřevorubec?
- Dvě kafe?

20
00:01:42,300 --> 00:01:45,900
- Jedno je pro Deca.
- Jamie Sawyerová.

21
00:01:46,000 --> 00:01:50,000
- Jestli vy nevypadáte pohodlně.
- Nezvonil mi budík.

22
00:01:50,108 --> 00:01:53,700
........