1
00:00:00,640 --> 00:00:02,870
Kdo má vaši důvěru?
Jak to víte?

2
00:00:03,520 --> 00:00:06,550
Přestaňte ho hledat.
Nechte to na policii.

3
00:00:08,290 --> 00:00:09,950
Podle toho, jak působí?

4
00:00:10,000 --> 00:00:12,670
Nebo co říkají?

5
00:00:12,720 --> 00:00:14,110
Co dělají?

6
00:00:16,880 --> 00:00:19,230
Zárodky našeho vzdělávacího programu

7
00:00:19,280 --> 00:00:21,110
konečně začínají nést ovoce

8
00:00:21,160 --> 00:00:23,710
a náš drahý přítel Šlomo Zahary

9
00:00:23,760 --> 00:00:27,470
brzy zahájí první fázi
budování naší telekomunikační sítě,

10
00:00:27,520 --> 00:00:29,070
která to celé vzájemně propojí.

11
00:00:29,120 --> 00:00:30,520
Všichni máme tajemství.

12
00:00:32,400 --> 00:00:34,470
1,5 milionu dolarů

13
00:00:34,520 --> 00:00:36,950
převedených skrz vzdělávací
program Efry Steina.

14
00:00:37,000 --> 00:00:39,150
K zajištění propuštění
izraelského vojáka.

15
00:00:39,200 --> 00:00:41,190
Ale většinou lžeme.

16
00:00:41,240 --> 00:00:43,310
Nemůžeme se kompromitovat.

17
00:00:43,360 --> 00:00:45,790
Nebuď tak naivní.

18
00:00:45,840 --> 00:00:47,920
Svoje tajemství
skrýváme před ostatními...

19
00:00:51,320 --> 00:00:53,470
- Je Kasim můj?
- Ne.

20
00:00:53,520 --> 00:00:55,790
Je její. Nessin.

21
00:00:55,840 --> 00:00:57,600
I před sebou.

22
00:00:58,960 --> 00:01:02,390
Takže když se nad tím zamyslíte...

23
00:01:02,440 --> 00:01:04,950
Bůh ti může odpustit
za to, co jsi udělal.

........