1
00:00:01,240 --> 00:00:05,648
<i>Fakta jsou nepřítelem pravdy.</i>

2
00:00:08,532 --> 00:00:10,823
<i>Všichni návštěvníci
si připraví doklady.</i>

3
00:00:10,857 --> 00:00:14,927
- Jak velká je šance?
- Návladní vás nepropustí

4
00:00:14,961 --> 00:00:17,329
jen na základě Jaredova
prohlášení. Potřebujeme víc.

5
00:00:17,363 --> 00:00:18,931
Byli jste souzeni odděleně,

6
00:00:18,965 --> 00:00:21,233
tak si s vámi chceme
projít Jaredův proces.

7
00:00:21,268 --> 00:00:23,135
Řekněte nám všechno, co můžete.

8
00:00:24,037 --> 00:00:27,206
Larry, na něco se zeptám.

9
00:00:27,240 --> 00:00:30,042
Nikdo neví lépe než ty,
jak to funguje.

10
00:00:30,076 --> 00:00:32,945
Dle tvého názoru,
a vím, že je to jen názor,

11
00:00:32,979 --> 00:00:37,283
jaký je pravděpodobnější scénář,
když testuješ stejný vzorek,

12
00:00:37,317 --> 00:00:40,219
že při původním
testu DNA došlo k chybě,

13
00:00:40,253 --> 00:00:43,422
nebo že byla zpráva kompromitována
poté, co přišly výsledky?

14
00:00:44,591 --> 00:00:47,293
Larry, zavolám ti
tak za hodinu.

15
00:00:47,327 --> 00:00:51,964
- Ano? Díky.
- Ahoj, jdeme moc brzy?

16
00:00:51,998 --> 00:00:53,999
Ne, jdete včas. Posaďte se.

17
00:01:04,110 --> 00:01:06,478
Musíš se podívat na tohle.

18
00:01:08,014 --> 00:01:09,281
Co je to?

19
00:01:11,518 --> 00:01:14,787
Při svědectví jste říkal, že
Jareda znáte, ale nejste přátelé.

20
00:01:14,821 --> 00:01:18,324
Jo, byl to chlap ze čtvrti.
Víte, starší.

21
00:01:18,358 --> 00:01:20,259
- Trochu vtip.
- Proč?

22
00:01:20,293 --> 00:01:22,328
........