1
00:00:18,151 --> 00:00:21,255
<i>ČIERNE MESTO</i>

2
00:00:26,326 --> 00:00:31,098
<i>PODOZRENIE
1. časť</i>

3
00:01:00,527 --> 00:01:04,179
Nedovolím ju odniesť!
Nedovolím! Nedovolím ju odniesť!

4
00:01:04,180 --> 00:01:07,287
Ju nie! Kde si Bože?

5
00:01:07,288 --> 00:01:09,124
Toto sú služobníci boží?!

6
00:01:30,858 --> 00:01:32,593
Odpusť mu Pane.

7
00:01:32,594 --> 00:01:35,569
Kričí z neho iba bolesť.

8
00:01:46,406 --> 00:01:52,279
Bože! Ochráň si služobníka, keď teba,
ktorý si mi ju vzal nedostanem do rúk!

9
00:01:52,280 --> 00:01:55,983
Zobral si mi moju milovanú...

10
00:01:56,016 --> 00:01:59,706
Chudák milostivý podžupan
Görgey Pál, pomiatol sa.

11
00:01:59,707 --> 00:02:04,607
Niet divu. Nebohá milostivá
pani Görgey bola veľká krásavica.

12
00:02:56,810 --> 00:02:59,121
<i>Rok 1699</i>

13
00:02:59,156 --> 00:03:01,433
<i>Maďarsko</i>

14
00:03:01,782 --> 00:03:05,268
<i>Turci boli vyhnaní.
Zostala po nich spúšť.</i>

15
00:03:05,303 --> 00:03:08,755
<i>Vláda sa dostala do rúk Rakúskeho Cisára.</i>

16
00:03:08,756 --> 00:03:11,124
<i>Povstanie Imricha Tökölyho potlačia.</i>

17
00:03:11,125 --> 00:03:16,964
<i>A Tököly, so svojou manželkou
Helenou Zrínskou, utečú do Turecka.</i>

18
00:03:16,965 --> 00:03:22,054
<i>Malého Františka Rákócziho,
syna Heleny Zrínskej, nádej národa,</i>

19
00:03:22,055 --> 00:03:25,366
<i>vychováva kardinál Kolonič, vo Viedni.</i>

20
00:03:29,776 --> 00:03:35,041
<i>Chudobný mládenec
všade je cudzinec,</i>

21
00:03:35,182 --> 00:03:39,753
<i>preto sa spolieha na Boha.</i>

22
00:03:39,754 --> 00:03:43,557
No, neviem ako by bolo, keby
sme to všetko nechali len na Boha.

23
00:03:43,590 --> 00:03:46,093
........