1
00:00:01,620 --> 00:00:06,245
<i>Torchwood. Mimo dosah
vlády, viac ako polícia.</i>

2
00:00:06,280 --> 00:00:11,340
<i>Pátra po mimozemskom živote na Zemi a
vyzbrojuje ľudskú rasu voči budúcnosti.</i>

3
00:00:11,375 --> 00:00:14,560
<i>V 21. storočí sa
všetko mení ...</i>

4
00:00:14,595 --> 00:00:16,400
<i>a vy musíte byť pripravení.</i>

5
00:00:30,439 --> 00:00:32,804
Už sme skoro tam.

7
00:00:32,839 --> 00:00:35,959
Máme dosť práce odkedy sa
tu vaša jednotka utáborila.

8
00:00:35,994 --> 00:00:37,604
Ešte si to nerobil?

9
00:00:37,639 --> 00:00:40,400
Ostatní si z teba
asi uťahujú, že?

10
00:00:40,837 --> 00:00:42,864
Volám sa Mary.

11
00:00:42,999 --> 00:00:45,919
Mary, ako tá Panna.

12
00:00:48,840 --> 00:00:50,839
Si pobožný muž, čo?

13
00:00:56,520 --> 00:00:58,039
Nie som žiadne psisko.

14
00:01:07,879 --> 00:01:09,319
Štetka!

15
00:02:10,999 --> 00:02:13,519
Modlia sa aj štetky?

15
00:02:58,599 --> 00:03:05,119
TORCHWOOD 1x07
* GRÉCI PRINÁŠAJÚCI DARY *

15
00:03:06,121 --> 00:03:08,119
preklad a korekcie:
krny

18
00:03:08,540 --> 00:03:12,379
Raz, aspoň raz, by som chcel vojsť
do takého stanu a nájsť tam párty.

19
00:03:12,414 --> 00:03:17,441
Jedlo, pitie, tancujúcich
ľudí, dievča plačúce v rohu.

20
00:03:17,476 --> 00:03:19,341
- Je to mimozemské?
- A ako.

21
00:03:19,346 --> 00:03:23,596
Zachytávam stopy po ilmenite,
pyroxéne a dokonca po Temnej hmote.

22
00:03:23,631 --> 00:03:26,208
- Viete, čo to je?
- To netuším.

23
00:03:26,243 --> 00:03:28,786
Mohla by to byť zbraň,
alebo fakt veľká zošívačka.
........