1
00:00:01,393 --> 00:00:04,628
To, co jsme my dva udělali,
má fyzické důsledky.

2
00:00:04,662 --> 00:00:06,522
- Jsi...
- Jsem.

3
00:00:07,570 --> 00:00:09,378
- Je to bezpečné?
- Ne.

4
00:00:09,675 --> 00:00:12,431
Co je? Co se děje?
Co jsi to udělala?

5
00:00:12,837 --> 00:00:14,712
Jak dlouho je šílená?

6
00:00:15,242 --> 00:00:18,076
Antoinette, jeho nová žena.

7
00:00:18,843 --> 00:00:22,289
Neber Lowea.
Vezmi Charlese Ridera.

8
00:00:22,346 --> 00:00:26,187
Okrádáme bohaté
ve jménu jen naší odvahy.

9
00:00:26,736 --> 00:00:31,459
Když vystopujeme jejich Armadu,
najdeme i Černovouse.

10
00:00:31,589 --> 00:00:32,884
To je on.

11
00:00:33,213 --> 00:00:35,091
Otočte nás.

12
00:00:35,126 --> 00:00:38,194
- Komodore, plán...
- Neplatí.

13
00:00:38,229 --> 00:00:41,564
No tak, Williame. No tak!

14
00:00:41,599 --> 00:00:42,797
Pal!

15
00:00:44,802 --> 00:00:47,853
Chtěl jsem, aby věděl to,
na co jsi ty zapomněl.

16
00:00:47,939 --> 00:00:49,138
A to je co?

17
00:00:50,550 --> 00:00:54,556
Že jsem Černovous.
Dobrou noc, Jidáši.

18
00:00:57,248 --> 00:01:02,733
Dříve nebo později mi řeknete,
kde Černovous je, Charlíku.

19
00:01:11,095 --> 00:01:14,030
Takže nedochází ke krvácení?
K bolestem břicha?

20
00:01:14,065 --> 00:01:17,200
- K ničemu, ne.
- Neztratila jsi chuť? - Ne.

21
00:01:17,234 --> 00:01:19,836
- A spíš?
- Tak dobře, jak se dá čekat.

22
00:01:19,870 --> 00:01:21,350
........