1
00:00:00,100 --> 00:00:01,823
<i>V minulém díle...</i>

2
00:00:01,913 --> 00:00:04,867
- Vedeme tu válku myslí.
- Stavíte tu atomovou bombu.

3
00:00:04,895 --> 00:00:06,357
Říkáme tomu tady zařízení.

4
00:00:06,499 --> 00:00:09,458
Když jsme sem přijeli, uzavřeli
jsme dohodu. Že mi nebudeš lhát.

5
00:00:09,523 --> 00:00:11,830
- Chráním naši rodinu.
- Před čím?

6
00:00:11,913 --> 00:00:14,615
- Čtou naši poštu.
- Cože?

7
00:00:14,636 --> 00:00:17,801
Všechny děti tu mají vši
a oni tu čtou naši poštu.

8
00:00:17,875 --> 00:00:20,010
Všechno tady je tajemství!

9
00:00:20,045 --> 00:00:23,063
Armáda se ještě nerozhodla,
který koncept podpoří.

10
00:00:23,114 --> 00:00:27,179
Ale než se tak stane, musíme prokázat,
kolik času náš model ušetří.

11
00:00:27,973 --> 00:00:29,688
- Dvanáct dnů?
- Dvanáct týdnů!

12
00:00:29,756 --> 00:00:31,225
Tvá skupina bude rozpuštěna.

13
00:00:31,285 --> 00:00:33,297
Já vám tu dávám 8 000 životů.

14
00:00:33,317 --> 00:00:34,678
Armáda věří v Hubeňoura.

15
00:00:34,698 --> 00:00:37,102
- Jste srozuměni se zákonem o špionáži?
- Špionáž?

16
00:00:37,136 --> 00:00:39,487
- Franku, já to zvoral.
- Co jsi to sakra udělal?

17
00:00:39,507 --> 00:00:42,007
Jeden z tvých hochů zcizil
tajné materiály. Chci jméno.

18
00:00:42,041 --> 00:00:44,709
Vy si myslíte, že bych vyměnil
stroje za člena svého týmu?

19
00:00:44,743 --> 00:00:47,041
Je třeba obětovat jednotlivce
pro dobro většiny.

20
00:00:57,127 --> 00:00:59,325
<i>Zabal si svých pět švestek,
Ježíš přichází.</i>

21
00:01:21,404 --> 00:01:23,648
Hned to bude.

22
00:01:47,706 --> 00:01:49,333
........