1
00:00:00,300 --> 00:00:02,023
<i>V minulém díle...</i>

2
00:00:02,113 --> 00:00:05,067
- Vedeme tu válku myslí.
- Stavíte tu atomovou bombu.

3
00:00:05,095 --> 00:00:06,557
Říkáme tomu tady zařízení.

4
00:00:06,699 --> 00:00:09,658
Když jsme sem přijeli, uzavřeli
jsme dohodu. Že mi nebudeš lhát.

5
00:00:09,723 --> 00:00:12,030
- Chráním naši rodinu.
- Před čím?

6
00:00:12,113 --> 00:00:14,815
- Čtou naši poštu.
- Cože?

7
00:00:14,836 --> 00:00:18,001
Všechny děti tu mají vši
a oni tu čtou naši poštu.

8
00:00:18,075 --> 00:00:20,210
Všechno tady je tajemství!

9
00:00:20,245 --> 00:00:23,263
Armáda se ještě nerozhodla,
který koncept podpoří.

10
00:00:23,314 --> 00:00:27,379
Ale než se tak stane, musíme prokázat,
kolik času náš model ušetří.

11
00:00:28,173 --> 00:00:29,888
- Dvanáct dnů?
- Dvanáct týdnů!

12
00:00:29,956 --> 00:00:31,425
Tvá skupina bude rozpuštěna.

13
00:00:31,485 --> 00:00:33,497
Já vám tu dávám 8 000 životů.

14
00:00:33,517 --> 00:00:34,878
Armáda věří v Hubeňoura.

15
00:00:34,898 --> 00:00:37,302
- Jste srozuměni se zákonem o špionáži?
- Špionáž?

16
00:00:37,336 --> 00:00:39,687
- Franku, já to zvoral.
- Co jsi to sakra udělal?

17
00:00:39,707 --> 00:00:42,207
Jeden z tvých hochů zcizil
tajné materiály. Chci jméno.

18
00:00:42,241 --> 00:00:44,909
Vy si myslíte, že bych vyměnil
stroje za člena svého týmu?

19
00:00:44,943 --> 00:00:47,241
Je třeba obětovat jednotlivce
pro dobro většiny.

20
00:00:57,327 --> 00:00:59,525
<i>Zabal si svých pět švestek,
Ježíš přichází.</i>

21
00:01:21,604 --> 00:01:23,848
Hned to bude.

22
00:01:47,906 --> 00:01:49,533
........