1
00:00:00,100 --> 00:00:01,123
<i>V minulém díle...</i>

2
00:00:01,213 --> 00:00:04,167
- Vedeme tu válku myslí.
- Stavíte tu atomovou bombu.

3
00:00:04,195 --> 00:00:05,657
Říkáme tomu tady zařízení.

4
00:00:05,799 --> 00:00:08,758
Když jsme sem přijeli, uzavřeli
jsme dohodu. Že mi nebudeš lhát.

5
00:00:08,823 --> 00:00:11,130
- Chráním naši rodinu.
- Před čím?

6
00:00:11,213 --> 00:00:13,915
- Čtou naši poštu.
- Cože?

7
00:00:13,936 --> 00:00:17,101
Všechny děti tu mají vši
a oni tu čtou naši poštu.

8
00:00:17,175 --> 00:00:19,310
Všechno tady je tajemství!

9
00:00:19,345 --> 00:00:22,363
Armáda se ještě nerozhodla,
který koncept podpoří.

10
00:00:22,414 --> 00:00:26,479
Ale než se tak stane, musíme prokázat,
kolik času náš model ušetří.

11
00:00:27,273 --> 00:00:28,988
- Dvanáct dnů?
- Dvanáct týdnů!

12
00:00:29,056 --> 00:00:30,525
Tvá skupina bude rozpuštěna.

13
00:00:30,585 --> 00:00:32,597
Já vám tu dávám 8 000 životů.

14
00:00:32,617 --> 00:00:33,978
Armáda věří v Hubeňoura.

15
00:00:33,998 --> 00:00:36,402
- Jste srozuměni se zákonem o špionáži?
- Špionáž?

16
00:00:36,436 --> 00:00:38,787
- Franku, já to zvoral.
- Co jsi to sakra udělal?

17
00:00:38,807 --> 00:00:41,307
Jeden z tvých hochů zcizil
tajné materiály. Chci jméno.

18
00:00:41,341 --> 00:00:44,009
Vy si myslíte, že bych vyměnil
stroje za člena svého týmu?

19
00:00:44,043 --> 00:00:46,341
Je třeba obětovat jednotlivce
pro dobro většiny.

20
00:00:56,427 --> 00:00:58,625
<i>Zabal si svých pět švestek,
Ježíš přichází.</i>

21
00:01:20,704 --> 00:01:22,948
Hned to bude.

22
00:01:47,006 --> 00:01:48,633
........