1
00:00:00,092 --> 00:00:01,775
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:01,808 --> 00:00:04,893
Gabriel se připravuje na další válku.

3
00:00:04,934 --> 00:00:07,750
A stejně jako Gabriel,
někteří z nich nenáviděli lidi.

4
00:00:10,925 --> 00:00:13,811
Ty jsi Vyvolený.

5
00:00:13,844 --> 00:00:16,130
Čas na rodinnou poradu.

6
00:00:16,163 --> 00:00:18,240
Jak jsi mohl to dítě před námi tajit?

7
00:00:18,273 --> 00:00:20,884
Ví to dítě o tvé barvité minulosti?

8
00:00:20,917 --> 00:00:23,326
Hraju na jistotu. Čekám, až to dítě

9
00:00:23,359 --> 00:00:26,126
najde svoji pravou povahu
a sám ke mně přijde.

10
00:00:26,159 --> 00:00:29,679
Je mi velkým potěšením
oznámit zasnoubení

11
00:00:29,720 --> 00:00:33,096
Claire Riesenové s Williamem Whelem.

12
00:00:33,129 --> 00:00:34,821
Williama Whelea si nevezmu.

13
00:00:34,854 --> 00:00:36,579
Protože miluješ Alexe.

14
00:00:36,612 --> 00:00:38,270
Chceš si vzít Williama.

15
00:00:38,308 --> 00:00:40,241
Musím se postarat o město.

16
00:00:40,275 --> 00:00:43,738
Poznám, když někdo něco tají a...

17
00:00:43,779 --> 00:00:47,383
ty jsi vinna ve všech bodech.

18
00:00:51,545 --> 00:00:54,766
Nemám tušení, kde se
ve městě ukrývají vyšší andělé.

19
00:00:54,886 --> 00:00:56,915
Řekl jsi mi, že mi nebudeš lhát.

20
00:00:56,948 --> 00:00:58,342
Prostě jsi mi zapomněl říct,

21
00:00:58,383 --> 00:01:02,182
že jeden z mých
nejbližších přátel je vyšší anděl.

22
00:01:02,215 --> 00:01:03,848
Andělé nám vzali všechno

23
00:01:03,881 --> 00:01:06,242
a tihle idioti je dál uctívají.

24
00:01:06,274 --> 00:01:09,374
Máme víru, že můžeš být spasen.
........