1
00:00:04,190 --> 00:00:07,020
<i>Letěla jsem do vesmíru na
třináctiměsíční individuální misi.</i>

2
00:00:10,490 --> 00:00:12,120
<i>Domů jsem se nevrátila sama.</i>

3
00:00:14,380 --> 00:00:17,850
<i>Můj manžel vyrobil androida
podobného člověku, Humanicha.</i>

4
00:00:18,140 --> 00:00:20,360
<i>Jeho jméno je Ethan a je to prototyp.</i>

5
00:00:21,730 --> 00:00:23,350
<i>Toto je příběh o Zemi...</i>

6
00:00:23,350 --> 00:00:24,310
Ethane!

7
00:00:24,850 --> 00:00:26,410
<i>Příběh o rodině...</i>

8
00:00:30,140 --> 00:00:32,670
<i>Příběh o přežití.</i>

9
00:00:37,470 --> 00:00:39,410
<i>V minulých dílech jste viděli. </i>

10
00:00:42,000 --> 00:00:43,580
Začínám opětovné přehrávání.

11
00:00:45,290 --> 00:00:48,380
- Kde je Molly?
- Nemáš nejmenší tušení,

12
00:00:48,380 --> 00:00:50,150
co jsi uvedla do pohybu
tím svým malým kaskadérským kouskem.

13
00:00:50,150 --> 00:00:53,270
Zatajení Mollyina těhotenství,
zničení jejích krevních vzorků.

14
00:00:53,270 --> 00:00:55,400
Poslala jsi zprávu: "Zmiz z toho auta."

15
00:00:55,400 --> 00:00:56,590
Už neřeknu ani slovo.

16
00:00:56,590 --> 00:00:58,010
Pravděpodobně budeš chtít mluvit.

17
00:00:58,210 --> 00:00:59,160
Tvůj bratr...

18
00:00:59,160 --> 00:01:01,730
Odvedla jsi příkladnou práci
při zakrývání jeho minulosti.

19
00:01:01,880 --> 00:01:03,470
Mého bratra z toho vynechte.

20
00:01:03,560 --> 00:01:05,960
Tohle sis nadrobila sama, Sam,

21
00:01:06,020 --> 00:01:08,000
a jen ty to zase můžeš změnit.

22
00:01:08,180 --> 00:01:09,280
Co po mně chcete?

23
00:01:10,200 --> 00:01:11,560
Co se děje, chlapče?

24
00:01:12,150 --> 00:01:13,260
........