1
00:00:00,000 --> 00:00:04,612
- Kdo má vaši důvěru?
- Samir Mešal. Je mrtvý, sebevražda.

2
00:00:04,623 --> 00:00:05,646
Kde berete jistotu?

3
00:00:05,647 --> 00:00:10,351
Izraelská vláda
s tím neměla nic společného.

4
00:00:10,383 --> 00:00:11,402
Nessa Steinová.

5
00:00:11,402 --> 00:00:14,742
Není tak úplně taková, jak se zdá.

6
00:00:14,745 --> 00:00:15,833
Podle toho, jak působí?

7
00:00:18,809 --> 00:00:19,839
Kasime!

8
00:00:19,840 --> 00:00:21,620
Co dělají?

9
00:00:21,645 --> 00:00:24,795
Před sedmi lety Stein
Group zahájila první fázi

10
00:00:24,796 --> 00:00:28,792
svého telekomunikačního
projektu na Palestinských územích.

11
00:00:28,793 --> 00:00:32,819
Jak to, že ji zahajoval
Efra Stein a ne jeho sestra?

12
00:00:32,820 --> 00:00:34,847
Polož ty kabely. A až to bude,

13
00:00:34,848 --> 00:00:37,816
tak po tobě budeme
chtít ještě jednu věc.

14
00:00:37,816 --> 00:00:40,835
Jak to, že tehdy byl ve vedení on,

15
00:00:40,836 --> 00:00:42,816
ale teď se jejich role obrátily?

16
00:00:42,817 --> 00:00:44,784
Jestli se tvá sestra dostane pryč,

17
00:00:44,784 --> 00:00:47,771
budeš muset odstoupit
z vedení společnosti

18
00:00:47,772 --> 00:00:49,411
a na svoje místo dosadit Nessu.

19
00:00:49,412 --> 00:00:50,856
Čeho má podle ní
Nessa Steinová dosáhnout?

20
00:00:50,856 --> 00:00:53,796
Rovnosti příležitostí
mezi Palestinou a Izraelem.

21
00:00:53,797 --> 00:00:56,848
Džalal El-Amin.
Čemu vděčím za tu čest?

22
00:00:56,848 --> 00:01:00,855
Kontraktu pro třetí fázi
budování sítě na Západní břeh.

23
........