1
00:00:00,573 --> 00:00:02,500
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:02,700 --> 00:00:06,099
- Proč se s tebou žena rozvedla?
- Shelby má ráda peníze.

3
00:00:06,100 --> 00:00:09,700
A on je bohatý, jako tak,
že má soukromý tryskáč.

4
00:00:14,100 --> 00:00:16,399
Dva tucty
nevystopovatelných pistolí.

5
00:00:16,400 --> 00:00:18,000
Max je můj bratr.

6
00:00:23,900 --> 00:00:28,100
Ty ses vyspal s cvokem, který
žaluje celé policejní oddělení.

7
00:00:28,200 --> 00:00:30,100
Je to tak od doby,
co jsi byl takhle velký.

8
00:00:36,100 --> 00:00:38,499
Udělal jsi to. Vím, že jo.

9
00:00:38,500 --> 00:00:41,800
Do háje s tím vyrovnání.
Budeme bojovat.

10
00:00:57,700 --> 00:00:58,900
Arlissi?

11
00:01:08,900 --> 00:01:12,300
- Promiňte. Kde je můj manžel?
- Co prosím?

12
00:01:12,400 --> 00:01:14,800
Arliss Fulton, není
ve svém pokoji. Je v pořádku?

13
00:01:14,900 --> 00:01:16,999
- Stalo se mu něco?
- Co?

14
00:01:17,000 --> 00:01:20,200
- Když jsem ho kontrolovala, spal.
- Jak to, že nevíte, kde je?

15
00:01:23,200 --> 00:01:25,400
Nemůžete přece
ztratit pacienta!

16
00:01:28,700 --> 00:01:33,600
Takže nechal jen tenhle vzkaz?
<i>"Nemůžu tu zůstat. Je mi líto."</i>

17
00:01:35,300 --> 00:01:36,700
Šest slov.

18
00:01:37,600 --> 00:01:39,900
Z ničeho nic jsem
ho znovu ztratila.

19
00:01:41,400 --> 00:01:44,500
Udělala jsem něco špatně?
Řekla jsem něco?

20
00:01:45,000 --> 00:01:48,099
Jamie, dala jsi mu svobodu.

21
00:01:48,100 --> 00:01:49,700
Neudělala jsi nic špatně.

22
00:01:50,100 --> 00:01:52,999
........