1
00:00:01,789 --> 00:00:03,194
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,219 --> 00:00:04,555
Stavíte tu atomovou bombu.

3
00:00:04,594 --> 00:00:06,465
Co bych opravdu rád,
je můj díl plutonia.

4
00:00:06,499 --> 00:00:09,539
Kdyby Frank dokázal, že imploze
je víc než jen pouhou fantazií,

5
00:00:09,573 --> 00:00:11,904
- tak mu dám to plutonium sám.
- Dobrá.

6
00:00:11,938 --> 00:00:14,476
Není mi líto vás.
Je mi líto těch ztroskotanců

7
00:00:14,510 --> 00:00:16,765
ve vaší skupině,
které táhnete s sebou dolů.

8
00:00:16,816 --> 00:00:18,145
Šťastnou cestu domů.

9
00:00:18,170 --> 00:00:20,694
Nevím, co to do něj vjelo,
od té doby, co jsme dorazili.

10
00:00:20,719 --> 00:00:25,199
Polovinu času je sklíčený a tu druhou
polovinu... Nedokáže ze mě spustit ruce.

11
00:00:25,253 --> 00:00:27,349
Musíš mi pomoct, Franku.
Nejsem žádný špion.

12
00:00:27,384 --> 00:00:28,951
Sid Liao není zrádce.

13
00:00:28,985 --> 00:00:32,953
Před 48 hodinami měla naše skupina
hlavy na špalku. A teď jsme tu zpátky.

14
00:00:33,057 --> 00:00:34,756
Měli jsme dohodu, že Sida ochráníte.

15
00:00:34,791 --> 00:00:36,826
Tvá skupina zůstala netknutá.
Máš, cos chtěl.

16
00:00:36,860 --> 00:00:38,797
O tvého muže projevily
zájem vnější strany.

17
00:00:38,812 --> 00:00:41,471
V zásadě jste v zemi nikoho
a mluvíte s nikým.

18
00:00:41,505 --> 00:00:42,974
Nejsem žádný špion.

19
00:00:45,413 --> 00:00:47,774
Plutonium zůstane
ve skupině Dr. Akleyho.

20
00:00:49,733 --> 00:00:51,012
Vzal mi pistoli.

21
00:00:51,046 --> 00:00:52,869
Páni, kámo.

22
00:00:53,349 --> 00:00:55,238
Ukažte mi vaši propustku.
........