1
00:00:00,989 --> 00:00:02,394
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,419 --> 00:00:03,755
Stavíte tu atomovou bombu.

3
00:00:03,794 --> 00:00:05,665
Co bych opravdu rád,
je můj díl plutonia.

4
00:00:05,699 --> 00:00:08,739
Kdyby Frank dokázal, že imploze
je víc než jen pouhou fantazií,

5
00:00:08,773 --> 00:00:11,104
- tak mu dám to plutonium sám.
- Dobrá.

6
00:00:11,138 --> 00:00:13,676
Není mi líto vás.
Je mi líto těch ztroskotanců

7
00:00:13,710 --> 00:00:15,965
ve vaší skupině,
které táhnete s sebou dolů.

8
00:00:16,016 --> 00:00:17,345
Šťastnou cestu domů.

9
00:00:17,370 --> 00:00:19,894
Nevím, co to do něj vjelo,
od té doby, co jsme dorazili.

10
00:00:19,919 --> 00:00:24,399
Polovinu času je sklíčený a tu druhou
polovinu... Nedokáže ze mě spustit ruce.

11
00:00:24,453 --> 00:00:26,549
Musíš mi pomoct, Franku.
Nejsem žádný špion.

12
00:00:26,584 --> 00:00:28,151
Sid Liao není zrádce.

13
00:00:28,185 --> 00:00:32,153
Před 48 hodinami měla naše skupina
hlavy na špalku. A teď jsme tu zpátky.

14
00:00:32,257 --> 00:00:33,956
Měli jsme dohodu, že Sida ochráníte.

15
00:00:33,991 --> 00:00:36,026
Tvá skupina zůstala netknutá.
Máš, cos chtěl.

16
00:00:36,060 --> 00:00:37,997
O tvého muže projevily
zájem vnější strany.

17
00:00:38,012 --> 00:00:40,671
V zásadě jste v zemi nikoho
a mluvíte s nikým.

18
00:00:40,705 --> 00:00:42,174
Nejsem žádný špion.

19
00:00:44,613 --> 00:00:46,974
Plutonium zůstane
ve skupině Dr. Akleyho.

20
00:00:48,933 --> 00:00:50,212
Vzal mi pistoli.

21
00:00:50,246 --> 00:00:52,069
Páni, kámo.

22
00:00:52,549 --> 00:00:54,438
Ukažte mi vaši propustku.
........