1
00:00:21,240 --> 00:00:24,246
Milý Nico, mrzí mě,
že jsem dnes zmeškal naši schůzku na Skypu,

2
00:00:24,812 --> 00:00:27,680
ale měl jsem moc práce
se zachraňováním Brooklynu.

3
00:00:28,849 --> 00:00:32,032
Od bomby, teroristy,
zoroastriánksou svatbu...

4
00:00:32,224 --> 00:00:34,859
po šílenou francouzkou rodinu,
jsem měl plné ruce práce.

5
00:00:35,087 --> 00:00:36,618
A ano, ještě to hloupé vejce.

6
00:00:40,291 --> 00:00:42,659
- Tady je jeho dodávka.
- Dělá donášku.

7
00:00:42,693 --> 00:00:44,794
Remy říkal, že se budou brát na střeše.

8
00:00:44,828 --> 00:00:48,031
Pohyb. Hosté tady budou
každou chvíli. Esposito, ty jdeš se mnou.

9
00:00:48,065 --> 00:00:50,833
Sullivanová, ty půjdeš zepředu.
Když bude držet to vejce, nestřílejte.

10
00:00:51,568 --> 00:00:53,069
Hej a co já?

11
00:00:53,103 --> 00:00:56,039
Ty zůstaneš tady pro případ,
že nás to roztrhá na kousky.

12
00:00:57,441 --> 00:00:59,008
Tohle není dobrý.

13
00:01:33,177 --> 00:01:36,512
Jsou nádherné.
Mockrát vám děkuji.

14
00:01:39,350 --> 00:01:41,250
Policie. Ani hnout. Hned.

15
00:01:42,620 --> 00:01:45,088
- Tamino, kde je to vejce?
- No tak, no tak, no tak.

16
00:01:45,122 --> 00:01:47,090
- Kde je to vejce?
- Položte to!

17
00:01:47,124 --> 00:01:48,758
Ne, ne, ne.
Nepouštějte to. Ne.

18
00:01:48,792 --> 00:01:51,761
- Ne, ne, nedělejte to. Nepouštějte to.
- Co říkáš, Esposito?

19
00:01:51,795 --> 00:01:55,298
- Pustím ho a všichni zemřeme.
- Naproti přes ulici je škola.

20
00:01:55,332 --> 00:01:59,002
- Tohle nechcete udělat.
- Jak se jmenujete? Ustupte stranou.

21
00:01:59,904 --> 00:02:02,271
Nedělejte to.

22
........