1
00:00:24,534 --> 00:00:29,242
Je to anagram.

2
00:00:33,584 --> 00:00:35,620
- Bože!
- Neno.

3
00:00:36,216 --> 00:00:37,249
Neno.

4
00:00:38,329 --> 00:00:39,668
Neno, poslouchej...

5
00:00:40,887 --> 00:00:42,704
Neno, prosím tě.
Otevři ty dveře, Neno.

6
00:00:42,756 --> 00:00:44,457
Samé lži!

7
00:00:44,491 --> 00:00:46,525
Otevři ty dveře!

8
00:00:46,560 --> 00:00:49,261
Zradil jsi mě!

9
00:00:50,530 --> 00:00:52,264
- Zaprodal jsi mě!
- Otevři ty dveře.

10
00:01:07,814 --> 00:01:10,649
Moje dítě.

11
00:01:10,684 --> 00:01:12,385
Prosím tě, musíme si promluvit.

12
00:01:21,895 --> 00:01:23,240
Neno!

13
00:01:23,897 --> 00:01:25,298
Neno!

14
00:01:36,743 --> 00:01:39,045
Neno!

15
00:01:39,079 --> 00:01:42,048
Ne! Nedělej to!

16
00:01:42,082 --> 00:01:43,649
Ne!

17
00:01:59,780 --> 00:02:02,780
ROSEMARY'S BABY
Noc první

18
00:02:02,780 --> 00:02:05,780
Překlad: Clear, prunus, zuzana.mrak
Korekce: Clear

19
00:02:05,780 --> 00:02:11,780
www.neXtWeek.cz

20
00:02:46,680 --> 00:02:48,047
Páni.

21
00:02:48,081 --> 00:02:50,616
Jak se cítíte?

22
00:02:50,650 --> 00:02:52,284
Dobře.

23
00:02:52,319 --> 00:02:54,620
Trochu se bojím, ale dobře.

24
00:02:54,655 --> 00:02:56,422
Jsou to už čtyři měsíce?
........