1
00:00:00,034 --> 00:00:01,573
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,601 --> 00:00:03,265
Ted mladší nevznese obvinění.

3
00:00:03,284 --> 00:00:04,555
Jde o víc, než jen o něj.

4
00:00:04,573 --> 00:00:06,622
Udělal jsi dobře,
když jsi mi to řekl.

5
00:00:06,649 --> 00:00:09,274
Jsi těhotná.
Díky tobě cítím, Tawney.

6
00:00:09,293 --> 00:00:10,976
Opravdu cítím, chápeš?

7
00:00:11,021 --> 00:00:13,124
Co se stalo v té výslechové místnosti?

8
00:00:13,143 --> 00:00:14,149
Zatlačili jsme na něj.

9
00:00:14,186 --> 00:00:16,536
A teď si myslíš,
že to doznání bylo vynucené?

10
00:00:16,555 --> 00:00:19,052
Daniel ho škrtil až do bezvědomí.

11
00:00:19,089 --> 00:00:21,119
Státní návladní pro tebe
připravila dohodu.

12
00:00:21,155 --> 00:00:22,957
Žádný další čas. Ani jeden den.

13
00:00:22,966 --> 00:00:24,558
Obávám se, že to smete
dohodu ze stolu.

14
00:00:24,585 --> 00:00:26,369
Tohle není hra, Danieli!

15
00:01:33,192 --> 00:01:36,040
Tělo ví svoje.

16
00:01:36,091 --> 00:01:38,710
Funguje logicky.

17
00:01:42,202 --> 00:01:45,303
Je důležité, abyste věděla,
že vy za nic nemůžete.

18
00:01:45,925 --> 00:01:49,646
Až 25% všech těhotenství
končí potratem.

19
00:01:49,683 --> 00:01:51,472
V počátku je to běžné.

20
00:01:52,116 --> 00:01:56,060
Většinou je to kvůli
chromozomálním abnormáliím.

21
00:01:56,062 --> 00:01:58,619
Něco není v pořádku ve vajíčku,

22
00:01:58,739 --> 00:02:00,565
spermii, v procesu dělení.

23
00:02:00,915 --> 00:02:04,299
Příroda tak zabraňuje
vážným defektům.
........