1
00:00:37,400 --> 00:00:40,770
Hitler přijde
za kartářkou a ptá se:

2
00:00:41,110 --> 00:00:42,860
"Kdy umřu?"

3
00:00:43,110 --> 00:00:45,360
Kartářka odpoví:

4
00:00:45,610 --> 00:00:47,820
"Na Židovský svátek."

5
00:00:48,740 --> 00:00:52,040
Hitler pokračuje:
"Jak to víte?"

6
00:00:52,330 --> 00:00:53,700
A ona na to:

7
00:00:53,950 --> 00:00:57,120
"Ať umřete kdykoliv,
pro Židy to bude svátek."

8
00:00:57,370 --> 00:00:59,250
Kdesi v Polsku
Zima 1944

9
00:00:59,600 --> 00:01:01,510
Jistě se zeptáte:

10
00:01:01,760 --> 00:01:06,270
"Jak může Žid v takové
době vyprávět vtipy?"

11
00:01:06,890 --> 00:01:09,020
Aby nám pomohly přežít.

12
00:01:09,310 --> 00:01:11,860
To jediné nám
zůstalo.

13
00:01:12,270 --> 00:01:14,940
Všechno ostatní
nám Němci vzali.

14
00:01:15,240 --> 00:01:19,870
Postavili vysoké zdi s ostnatými
dráty, aby nás udrželi v ghettu.

15
00:01:20,120 --> 00:01:24,370
Celé roky jsme žili
izolováni od zbytku světa.

16
00:01:25,290 --> 00:01:28,620
Upínali jsme se k drobným radostem.

17
00:01:29,710 --> 00:01:31,130
K černému humoru,

18
00:01:31,380 --> 00:01:32,800
ke slunečnému dni

19
00:01:33,050 --> 00:01:34,880
a k nadějným zprávám.

20
00:01:35,880 --> 00:01:38,720
Proto jsem sedával
u zdi ghetta

21
00:01:38,970 --> 00:01:41,890
a pozoroval strom,
kde jsem poprvé políbil Hanu.

22
00:01:43,140 --> 00:01:47,060
Právě u té zdi
to všechno začalo.

........