1
00:01:00,000 --> 00:01:03,096
Moje šaty sú už nenositeľné.
Budem im musieť vyhodiť.

2
00:01:03,126 --> 00:01:06,810
To je dažďová voda pane.
Soľ vám vyrážku ešte zhorší.

3
00:01:06,840 --> 00:01:08,905
Myslel som, že dažďová voda je sladká.

4
00:01:08,935 --> 00:01:11,742
To je, ale len keď žijete ďaleko od mora.

5
00:01:12,268 --> 00:01:14,052
To preto ani moje mydlo nepení?

6
00:01:14,082 --> 00:01:19,193
Váš sluha Wheeler vám nedal lodné mydlo?

7
00:01:19,223 --> 00:01:21,588
Dobrý Bože, to je mydlo?

8
00:01:21,618 --> 00:01:24,241
Myslel som si, že je to tehla...

9
00:01:24,271 --> 00:01:26,494
Je to slanovodné mydlo.

10
00:01:26,621 --> 00:01:28,578
Nemá žiadnu vônu.

11
00:01:28,608 --> 00:01:31,368
Mysleli ste si že mydlo vonia prirodzene, však?

12
00:01:31,398 --> 00:01:32,608
A nevonia?

13
00:01:32,638 --> 00:01:34,929
Poďte so mnou pán Talbot.

14
00:01:34,959 --> 00:01:38,688
A zoberte so sebou toľko
oblečenia koľko ponesiete..

15
00:01:47,047 --> 00:01:52,047
Až na koniec sveta - Blízke stretnutia

16
00:01:53,048 --> 00:01:55,048
Pre www.titulky.com preložila HXM

17
00:02:41,634 --> 00:02:45,125
<i>Konečne sme opustili mierne rovníkoé pásmo</i>

18
00:02:45,155 --> 00:02:47,400
<i>a už smerujeme na juh.</i>

19
00:02:48,977 --> 00:02:52,175
<i>Paluba je neustále v pohybe. </i>

20
00:02:52,205 --> 00:02:56,150
<i>A teraz je naklonená do prava.</i>

21
00:03:00,276 --> 00:03:03,377
<i>Čas sa vlečie.</i>

22
00:03:03,407 --> 00:03:07,205
<i>Takže sa nejak... snažím zabaviť.</i>

23
00:03:07,235 --> 00:03:10,215
<i>Čo iné môže robiť suchozemec</i>

24
00:03:10,245 --> 00:03:14,215
<i>plaviaci sa z jedného konca sveta na druhý.</i>

25
........