1
00:00:00,277 --> 00:00:01,543
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,900 --> 00:00:03,434
- Nepřibližuj se.
- Zbraně?

3
00:00:03,569 --> 00:00:05,103

4
00:00:05,204 --> 00:00:07,171
<i>Co to je?</i>

5
00:00:08,841 --> 00:00:09,841
Čau, Amber.

6
00:00:09,942 --> 00:00:11,442
Tohle je Charlie.

7
00:00:11,577 --> 00:00:12,643
Ahoj.

8
00:00:12,778 --> 00:00:14,946
Řekla jsi, že na tu banku potřebuju 4 lidi.

9
00:00:15,080 --> 00:00:16,747
Budeš tomu velet.

10
00:00:16,849 --> 00:00:18,149
Nech mě si to promyslet.

11
00:00:18,283 --> 00:00:19,750
- Rozumíš tomu?
- Aah!

12
00:00:19,885 --> 00:00:22,553
- Aah!
- Co to děláš?

13
00:00:22,688 --> 00:00:24,255
Malá běloška přišla pomáhat?

14
00:00:24,389 --> 00:00:25,256
To je ono.

15
00:00:25,390 --> 00:00:26,991
Carlito je pryč.

16
00:00:27,126 --> 00:00:30,128
Tohle místo je poslední věc,
kterou můžu spojit se Solano kartelem

17
00:00:30,262 --> 00:00:31,662
a tihle muži ho chrání.

18
00:00:31,797 --> 00:00:32,964
Půjdu tam zpátky.

19
00:00:33,098 --> 00:00:35,266
Dostanu odtamtud Linu a zavřu celý
to místo.

20
00:00:35,400 --> 00:00:37,401
Máš moje slovo, dobře?

21
00:00:37,536 --> 00:00:38,970
Přemýšlel jsi nad tím,
jak dostat ty dívky pryč

22
00:00:39,104 --> 00:00:40,037
bez zatknutí Sully?

23
00:00:40,172 --> 00:00:41,606
- Jak?
- Kup je.

24
00:00:41,707 --> 00:00:43,841
........