1
00:00:00,789 --> 00:00:02,466
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,536 --> 00:00:05,488
Jaký je smysl nechat tu mou skupinu,
když nás tu necháš o hladu?

3
00:00:05,521 --> 00:00:07,742
Deset mikrogramů, víc nechci.
To nic není.

4
00:00:07,797 --> 00:00:10,576
- Ty patří Robertu Oppenheimerovi.
- Postavíme Akleyho bombu.

5
00:00:10,638 --> 00:00:13,619
Kdyby Frank dokázal, že imploze
je víc než jen pouhou fantazií,

6
00:00:13,699 --> 00:00:17,180
i na té nejzákladnější úrovni,
tak mu dám to plutonium sám.

7
00:00:17,227 --> 00:00:18,729
Dobrá, dokážu to.

8
00:00:22,656 --> 00:00:24,569
Plutonium zůstane
ve skupině Dr. Akleyho.

9
00:00:24,664 --> 00:00:27,161
Nejspíš jste strávil
celý život obklopen lidmi,

10
00:00:27,217 --> 00:00:30,017
kteří nebyli dost chytří na to,
aby viděli vaši výjimečnost.

11
00:00:30,416 --> 00:00:33,255
Ale já ji vidím. Takoví jako vy
se objeví jednou za generaci.

12
00:00:33,310 --> 00:00:34,811
Nepůjdeš do školy v New Yorku.

13
00:00:34,860 --> 00:00:37,425
Takže co, to mám jako zůstat
v tomhle zajateckém táboře?

14
00:00:37,572 --> 00:00:39,630
Proč tu vůbec jsme?

15
00:00:42,228 --> 00:00:43,907
Ne. Ne.

16
00:00:44,422 --> 00:00:47,592
Franku, ať je to co chce,
můžeš mi to říct.

17
00:01:00,658 --> 00:01:03,260
Pozor na střídání ve 22:00.

18
00:01:03,829 --> 00:01:05,863
Můžeme dneska čekat
další ostřelování,

19
00:01:06,068 --> 00:01:08,671
pokud teda skopčáci
neslavěj nějakej svátek.

20
00:01:09,014 --> 00:01:10,440
Kde je Trouba?

21
00:01:12,544 --> 00:01:13,917
Tady, pane.

22
00:01:14,019 --> 00:01:17,822
Připomeň mi, Troubo, kolik že
........