1
00:00:01,193 --> 00:00:07,947
Nemůžu se vrátit ke včerejšku,
protože jsem byl jiný člověk.

2
00:00:15,831 --> 00:00:17,751
- Ahoj.
- Ahoj.

3
00:00:21,989 --> 00:00:24,024
Jak je Clarkovi?

4
00:00:28,629 --> 00:00:31,998
- Moc dobře ne.
- Jsi v pořádku?

5
00:00:47,311 --> 00:00:50,750
Pamatuješ si
Pauline McDanielovou?

6
00:00:50,785 --> 00:00:53,153
Jo, to byla
Emilyina kamarádka. Proč?

7
00:00:53,187 --> 00:00:54,754
Clark ji viděl.

8
00:00:54,789 --> 00:00:57,591
Říkala, že si vzpomíná,
že tě s Ericem viděla

9
00:00:57,625 --> 00:00:59,793
na Halloweena měsíc
před těmi vraždami.

10
00:00:59,827 --> 00:01:03,363
- Jo, vzpomínám si. - Podle
soudních dokumentů byl na odvykačce.

11
00:01:04,799 --> 00:01:08,201
Pak lhali, ne? Aby to utajili.
Takže to je důkaz.

12
00:01:08,236 --> 00:01:10,170
Je to důkaz toho,
že měl příležitost.

13
00:01:10,204 --> 00:01:13,306
Ale k soudu
potřebujeme jeho DNA.

14
00:01:13,341 --> 00:01:15,175
A na to potřebujeme příkaz.

15
00:01:15,209 --> 00:01:18,044
Tak jsem šla za návladním
a požádala ho o pomoc.

16
00:01:19,146 --> 00:01:21,548
A udělá to?

17
00:01:21,582 --> 00:01:23,250
Já nevím.

18
00:01:24,085 --> 00:01:26,519
Je to Clarkův přítel.
Řekl bys, že tam tom záleží.

19
00:01:26,554 --> 00:01:28,321
Musel by přiznat,
že odsouzení bylo špatné

20
00:01:28,356 --> 00:01:31,725
- a to lidi jako on nedělají.
- Takže se nic nestane?

21
00:01:31,759 --> 00:01:33,727
Já nevím.

22
........