1
00:00:00,333 --> 00:00:01,767
V minulých dílech
<i> Teen Wolf...</i>

2
00:00:01,769 --> 00:00:03,736
Řekni, že je ti líto, že jsi
mě nechala uhořet.

3
00:00:04,038 --> 00:00:06,138
Jestli mě slyšíš, dej mi znamení.

4
00:00:07,108 --> 00:00:08,574
Malie.

5
00:00:12,647 --> 00:00:14,080
<i> Má babička </i>
<i> objevila Meredith.</i>

6
00:00:14,082 --> 00:00:16,816
Ona ovládala mě.

7
00:00:16,818 --> 00:00:18,050
Nebyl na mém seznamu.

8
00:00:18,052 --> 00:00:19,719
Ale byl to zlý člověk.

12
00:00:48,385 --> 00:00:50,118
Vstávej, Lori.
No tak. Utíkej!

13
00:00:50,387 --> 00:00:51,520
Uteč!

14
00:00:52,389 --> 00:00:53,488
Běž!

17
00:01:17,514 --> 00:01:18,680
Počkej, počkej!

18
00:01:24,388 --> 00:01:25,487
Lori, stůj!

19
00:02:02,326 --> 00:02:04,359
Brette...
Brette, co se děje?

20
00:02:04,361 --> 00:02:05,594
Zavři oči.

21
00:02:12,669 --> 00:02:13,768
Utečte!

22
00:02:28,418 --> 00:02:30,485
Subtitles by Viollet :)

24
00:03:18,302 --> 00:03:19,334
Kira našla Bretta.

25
00:03:19,336 --> 00:03:20,468
Jsou v pořádku, ale my musíme
jít.

26
00:03:20,470 --> 00:03:21,803
Další zabijáci?

27
00:03:21,805 --> 00:03:23,572
Možná, že mnohem víc.

28
00:03:23,573 --> 00:03:25,340
Jiní než ti, co nás chtěli
nechat uhořet?

29
00:03:25,342 --> 00:03:27,275
Myslím, že ano.

30
........