1
00:00:03,681 --> 00:00:05,829
Jak ti můžu pomoci
v tomto překrásném ránu?

2
00:00:05,830 --> 00:00:06,780
Máš nějaké případy?

3
00:00:07,464 --> 00:00:08,414
Tři.

4
00:00:08,611 --> 00:00:11,297
Mám jednoho dospívajícího
afroameričana, transplantace plic...

5
00:00:11,422 --> 00:00:14,222
V příštích dnech nebudeš dělat
nic jiného než práci na klinice.

6
00:00:14,607 --> 00:00:16,357
- Zrovna jsem řekl...
- To jsi lhal!

7
00:00:16,779 --> 00:00:17,779
Tak proč ses ptala?

8
00:00:18,403 --> 00:00:19,787
Protože kdybys řekl
pravdu, tak...

9
00:00:19,788 --> 00:00:22,121
bych ti nařídila jen jeden den
práce na klinice.

10
00:00:22,124 --> 00:00:23,066
To je nečestné.

11
00:00:23,367 --> 00:00:25,406
- Odmítl jsem se na tomto podílet...
- Uděláš to.

12
00:00:25,409 --> 00:00:28,256
Dlužíš mi to. Dostala jsem tě z vězení,
můžu tě tam zase poslat.

13
00:00:33,752 --> 00:00:34,705
Křivopřísežnice.

14
00:00:34,775 --> 00:00:35,718
Lotře.

15
00:00:39,004 --> 00:00:41,196
Jak vám můžu pomoci
v tomto překrásném ránu?

16
00:00:41,582 --> 00:00:43,479
Řekl jsem sestřičce,
že mám rýmu...

17
00:00:44,202 --> 00:00:45,149
ale není to pravda.

18
00:00:45,403 --> 00:00:46,347
Já-já myslím, že mám...

19
00:00:46,723 --> 00:00:48,279
syfilis nebo kapavku.

20
00:00:50,383 --> 00:00:51,626
Myslím, že mám sexuálně
přenosnou nemoc.

21
00:00:55,814 --> 00:00:57,437
Myslím, že mám...

22
00:01:11,343 --> 00:01:13,218
Kdo je tady kvůli
rýmě?

........