1
00:00:00,000 --> 00:00:04,432
Komu věříte? Jak víte,
že můžete? Podle toho, jak působí?

2
00:00:08,926 --> 00:00:10,406
Co dělají?

3
00:00:10,409 --> 00:00:12,569
Právě jsme zachytili aktivitu
na telefonu Monicy Chatwinowé.

4
00:00:12,677 --> 00:00:15,837
Nejblíže ji můžeme umístit
k prázdninovému domu Efry Steina.

5
00:00:17,397 --> 00:00:18,957
Nemiř na mě!

6
00:00:19,557 --> 00:00:20,330
Ano?

7
00:00:20,338 --> 00:00:21,521
Přihlašte se.

8
00:00:21,522 --> 00:00:24,163
Na internetu se
právě přihlásili k vraždě

9
00:00:24,188 --> 00:00:26,241
Nessy a Efry Steinových.

10
00:00:26,308 --> 00:00:27,626
Samařská liga.

11
00:00:27,627 --> 00:00:29,266
Israelici!

12
00:00:29,267 --> 00:00:31,867
- Jmenuje se Enad Geffen.
Je Izraelec. - To není Izraelec.

13
00:00:31,867 --> 00:00:33,426
To je Palestinec?

14
00:00:33,427 --> 00:00:36,347
Monica Chatwinová
pracuje pro Palestince.

15
00:00:36,348 --> 00:00:38,467
Proč to dělá?

16
00:00:38,467 --> 00:00:42,866
Zase volá. Washington,
Exeter Road, Moorland Lane.

17
00:00:42,867 --> 00:00:45,106
Kate Larssonová, zvláštní poradkyně

18
00:00:45,107 --> 00:00:46,946
ministryně zahraničí.

19
00:00:46,947 --> 00:00:48,787
Dobré ráno, dámy a pánové.

20
00:00:48,787 --> 00:00:51,146
Jestli se skutečně
stalo to, co se zdá,

21
00:00:51,147 --> 00:00:54,267
pak z tohoto ministerstva
můžete očekávat velmi silnou odezvu.

22
00:00:54,268 --> 00:00:56,467
I od samotné ministryně zahraničí?

23
00:00:56,467 --> 00:00:57,906
Ano, ona souhlasila.
........