1
00:00:00,991 --> 00:00:02,381
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,406 --> 00:00:05,107
Chci se tu s vámi bavit
o vašich kolezích.

3
00:00:05,168 --> 00:00:06,403
Proč se nezeptáte Franka?

4
00:00:06,460 --> 00:00:07,832
Byl jsi můj nejlepší student.

5
00:00:07,888 --> 00:00:10,407
A víš, že bych za tebou
šel na světa kraj.

6
00:00:10,471 --> 00:00:12,651
- Jste bioložka?
- Botanička.

7
00:00:12,721 --> 00:00:14,356
Tady jsem jen ženou vědce.

8
00:00:14,404 --> 00:00:17,353
Příliš mnoho skvělých myslitelů
bylo donuceno opustit svou práci.

9
00:00:17,448 --> 00:00:19,915
Byla by škoda přijít o dalšího.

10
00:00:19,950 --> 00:00:22,184
Je to úl. Chci je studovat.

11
00:00:22,286 --> 00:00:24,349
Seznam podezřelých slov a spojení.

12
00:00:24,408 --> 00:00:27,379
Když uslyšíš kterékoli z těchto slov,
zmáčkneš tohle tlačítko

13
00:00:27,439 --> 00:00:29,375
a někdo z bezpečnosti
se na hovor napojí.

14
00:00:29,419 --> 00:00:32,305
Je tu něco, co ti musím říct.
Stavíme zbraň.

15
00:00:32,694 --> 00:00:34,275
Nerozumím.

16
00:00:34,900 --> 00:00:36,312
Vy jste četl mou práci.

17
00:00:36,347 --> 00:00:38,782
- "Nový přístup k nukleární kompozici."
- Ano.

18
00:00:38,816 --> 00:00:40,795
Váš přístup nebyl nový.

19
00:00:40,857 --> 00:00:44,277
Vy jste starý sebestředný chlap,
jehož kariéra je už za zenitem.

20
00:00:44,330 --> 00:00:47,536
Akley do tebe asi nevidí, ale já ano.

21
00:00:48,266 --> 00:00:50,307
<i>Tady je KPS, místní rádio.</i>

22
00:00:50,499 --> 00:00:54,246
<i>První den našeho vysílání na Kopci
vás vezmeme do vzdálené země.</i>

23
00:00:54,337 --> 00:00:56,211
........