1
00:00:04,840 --> 00:00:07,673
<i>Zatímco většina poradců
prezidenta Eisenhowera...</i>

2
00:00:13,479 --> 00:00:16,119
<i>Pro ty, kdo si právě
naladili naši relaci</i>

3
00:00:16,199 --> 00:00:21,478
<i>Washington potvrdil zprávu,
že včera 4. října 1957</i>

4
00:00:21,559 --> 00:00:25,837
<i>Sovětský svaz poprvé v dějinách
vypustil umělou družici</i>

5
00:00:25,919 --> 00:00:28,432
<i>na oběžnou dráhu kolem Země.</i>

6
00:00:29,399 --> 00:00:33,677
ŘÍJNOVÉ NEBE

7
00:01:08,197 --> 00:01:10,586
<i>Družice, kterou Sověti
pojmenovali Sputnik,</i>

8
00:01:10,678 --> 00:01:12,907
<i>je označována za mezník
v historii lidstva.</i>

9
00:01:12,998 --> 00:01:18,756
<i>Nikdo také nepopírá, že pro nás otvírá
další nepříjemnou kapitolu studené války.</i>

10
00:01:18,838 --> 00:01:22,990
<i>Celou zemí se šíří vlna obav
o další budoucnost Země.</i>

11
00:01:23,078 --> 00:01:28,915
<i>... rychlostí 29 tisíc km/h
a Zemi obletí každých 96 minut.</i>

12
00:01:37,757 --> 00:01:41,749
<i>Doktor Wernher von Braun, šéfkonstruktér
armádního úřadu pro balistické střely,</i>

13
00:01:41,836 --> 00:01:46,114
<i>vyjádřil naději, že Spojené státy budou
v blízké době následovat Sovětský svaz</i>

14
00:01:46,197 --> 00:01:48,506
<i>a vypustí do vesmíru
vlastní umělou družici.</i>

15
00:01:48,597 --> 00:01:52,670
<i>Pan von Braun potvrdil, že Sputnik
zatím na obloze nebyl spatřen.</i>

16
00:01:52,757 --> 00:01:55,987
<i>Jeho pohyb však, jak očekává,
bude brzy vypočítán.</i>

17
00:01:56,076 --> 00:02:00,466
<i>Při své cestě říjnovým nebem
bude Sputnik nad územím USA</i>

18
00:02:00,556 --> 00:02:05,676
<i>viditelný pouhým okem vždy hodinu
po západu slunce a hodinu před úsvitem.</i>

19
00:02:05,917 --> 00:02:10,273
<i>Význam pípajícího signálu,
který vysílá, není zatím znám.</i>

20
00:02:19,157 --> 00:02:22,069
"Natočeno podle skutečného příběhu"

21
00:02:30,796 --> 00:02:32,275
Jedem, Royi Lee.
........