1
00:00:03,400 --> 00:00:06,200
Máte naprostou pravdu, doktore.
Právě teď

2
00:00:06,300 --> 00:00:09,600
si neumím představit,
že bych někomu ublížil.

3
00:00:09,700 --> 00:00:13,200
Co cítíte k tomu člověku,
kterým jste byl?

4
00:00:16,400 --> 00:00:18,400
Hrozný pocit.

5
00:00:18,500 --> 00:00:21,200
Ale díky vám se cítím mnohem líp.

6
00:00:21,300 --> 00:00:24,500
A jsem přesvědčen, že až odejdu,

7
00:00:24,600 --> 00:00:28,100
budu schopný zaujmout
své místo ve společnosti.

8
00:00:29,000 --> 00:00:34,600
- A kdy myslíte, že to bude?
- No, teď. Právě teď.

9
00:00:35,100 --> 00:00:36,900
Proč si to myslíte?

10
00:00:39,200 --> 00:00:43,500
Říkal jste, že až dokážu přijmout,
co jsem udělal

11
00:00:43,600 --> 00:00:48,700
a uvědomím si následky svého činu,
že budu moci jít.

12
00:00:48,735 --> 00:00:50,300
Moci jít?

13
00:00:50,400 --> 00:00:54,100
Takže si nemyslíte, že byste se měl
zodpovídat ze svého činu?

14
00:00:54,200 --> 00:00:57,900
Ne, těším se,
že prokážu svou nevinu.

15
00:00:58,000 --> 00:01:01,400
Říkal jste, že jste
se s tím činem smířil.

16
00:01:01,500 --> 00:01:02,900
Ne.

17
00:01:04,000 --> 00:01:06,200
Tak jsem to nemyslel.

18
00:01:08,600 --> 00:01:10,700
Byl jsem nemocný, když se to stalo.

19
00:01:11,200 --> 00:01:13,900
Nebyl jsem za ten
čin zodpovědný.

20
00:01:14,800 --> 00:01:19,300
Jak mám vědět, že mi jen neříkáte,
co chci slyšet?

21
00:01:19,400 --> 00:01:22,400
Možná bychom měli v té rozpravě
pokračovat příští týden.

22
00:01:22,435 --> 00:01:25,300
Ne, já o tom chci mluvit teď!
........