1
00:00:03,586 --> 00:00:05,439
<i>V minulých dílech Taxi Brooklyn...</i>

2
00:00:05,620 --> 00:00:07,433
Luke Capella byl propuštěn z vězení.

3
00:00:07,433 --> 00:00:08,844
Corleones z jižního Brooklynu?

4
00:00:09,222 --> 00:00:10,442
Poznala jsem Giadu.

5
00:00:10,657 --> 00:00:13,268
Je opravdu milá.

6
00:00:13,638 --> 00:00:14,974
Můj otec po Capellových šel.

7
00:00:15,374 --> 00:00:16,793
Zastřelil Tommieho Capellu.

8
00:00:17,096 --> 00:00:20,124
Ale s jeho vnučkou
jste očividně kamarádky.

9
00:00:20,124 --> 00:00:21,623
Annabella byla má nejlepší kamarádka.

10
00:00:21,623 --> 00:00:23,636
- Ty musíš být Ryhs.
- A ty musíš být Leo.

11
00:00:23,636 --> 00:00:25,932
Je to Brit. To je jiné.

12
00:00:26,182 --> 00:00:29,440
Kdo byl tím dalším cílem?

13
00:00:29,440 --> 00:00:30,540
Ty, čubko.

14
00:00:30,732 --> 00:00:33,351
Luke Capella si vraždu
tvého otce nikdy neobjednal.

15
00:00:33,402 --> 00:00:37,071
Annabella převzala rodinný podnik
potom, co tvůj táta Tommieho zabil.

16
00:00:37,105 --> 00:00:39,056
Ona je novým kmotrem.

17
00:01:08,221 --> 00:01:12,440
Nevěřil bys, jaký nechutný
zvuky ti vycházejí z pusy.

18
00:01:13,558 --> 00:01:15,559
Bože, policejní práce je nudná.

19
00:01:15,561 --> 00:01:17,061
Ne, když chytíš toho mizeru.

20
00:01:17,112 --> 00:01:19,030
Ani nevím, jestli tenhle mizera je.

21
00:01:20,365 --> 00:01:22,066
Podle mě tak nevypadá.

22
00:01:22,068 --> 00:01:24,068
Jmenuje se Mario Maura a myslíme si...

23
00:01:24,119 --> 00:01:27,571
Že je nějak zapleten s Capellovými
v obchodování s drogami.

24
00:01:27,573 --> 00:01:30,157
........