1
00:00:00,939 --> 00:00:02,771
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,902 --> 00:00:04,285
Pohleďte, pánové.

3
00:00:04,347 --> 00:00:09,963
150 mikrogramů izotopu Plutonia 239.

4
00:00:10,294 --> 00:00:13,911
Vzorek je k dispozici Dr. Akleymu.

5
00:00:14,031 --> 00:00:16,171
Já mám k laborce klíče.
Můžu tě tam pustit.

6
00:00:16,632 --> 00:00:19,594
- Vážně?
- Co se to tu sakra děje?

7
00:00:20,702 --> 00:00:23,623
Využilas mě, abych vám dal plutonium.

8
00:00:23,788 --> 00:00:27,127
Dneska jsem na venkovní lince
měla Franka Wintera.

9
00:00:27,568 --> 00:00:31,513
Říkal, žes vzal něčí práci,
publikoval ji a vydával ji za svou.

10
00:00:31,572 --> 00:00:33,383
To je blbost, Abby.

11
00:00:33,466 --> 00:00:35,325
To jsou všechny šlapky?

12
00:00:35,808 --> 00:00:39,255
Vy geniální děti.
Pořád nad něčím přemýšlíte.

13
00:00:39,390 --> 00:00:41,441
Jednou za čas si zasloužíte
trochu zábavy.

14
00:00:41,678 --> 00:00:43,596
Když už sis to zaplatil...

15
00:00:49,100 --> 00:00:52,220
Tohle je chryzantéma,
měla by být bílá.

16
00:00:53,767 --> 00:00:55,896
Mé včely, jsou mrtvé.

17
00:00:56,440 --> 00:00:57,757
Všechny.

18
00:02:26,413 --> 00:02:28,464
Dobré ráno, Dr. Heisenbergu.

19
00:03:01,099 --> 00:03:06,078
<i>Manhattan 1x06
Acceptable Limits</i>

20
00:03:06,267 --> 00:03:11,168
<i>Překlad: Lucifrid
Korekce: Pam</i>

21
00:03:11,497 --> 00:03:16,414
<i>Odborný poradce: Zero
www.edna.cz/manhattan</i>

22
00:03:20,660 --> 00:03:21,891
Je opravdu velice sečtělá.

23
00:03:21,971 --> 00:03:25,021
........