1
00:00:01,163 --> 00:00:03,153
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:03,558 --> 00:00:05,970
Nikdo by se nedozvěděl,
že jsme byli spolu.

3
00:00:06,005 --> 00:00:09,111
- Nemůžu. - Ví můj manžel,
že jsi těhotná?

4
00:00:09,112 --> 00:00:12,413
- Ne.
- Ať je to cokoliv, je konec.

5
00:00:12,443 --> 00:00:14,951
- Zatracený práskači.
- Udělej to!

6
00:00:15,635 --> 00:00:19,052
Preston pro mě pracoval.
V utajení.

7
00:00:19,053 --> 00:00:22,239
Korupce na oddělení.

8
00:00:22,276 --> 00:00:24,849
Rozhodně je to
špionská kamera, Vi.

9
00:00:24,850 --> 00:00:27,440
- A dost dobrá.
- Panebože.

10
00:00:28,573 --> 00:00:32,209
- Terry. <i>- Žena na videu
byla identifikována</i>

11
00:00:32,210 --> 00:00:36,174
<i>jako bývalá charlestonská
policistka, Lee Anne Marcusová.</i>

12
00:00:38,293 --> 00:00:39,797
Arlissi!

13
00:00:47,945 --> 00:00:49,396
Nastavte světlo.

14
00:00:51,353 --> 00:00:52,812
Připravit kameru jedna.

15
00:00:58,267 --> 00:00:59,831
Připravte se
na zvukovou zkoušku.

16
00:01:02,735 --> 00:01:04,690
Lidi, přesuneme
ten stánek tamhle.

17
00:01:05,927 --> 00:01:09,950
Rozsvítit.
A jedeme živě za tři, dva...

18
00:01:10,012 --> 00:01:13,525
Jsem tu s Jamie Sawyerovou,
právničkou Lee Anne Marcusové,

19
00:01:13,526 --> 00:01:18,349
bývalé policistky, která žaluje
město za neoprávněné propuštění.

20
00:01:18,379 --> 00:01:20,532
A hanobení charakteru. Ano.

21
00:01:20,533 --> 00:01:22,527
Do médií se dostala

22
00:01:22,528 --> 00:01:25,379
........