1
00:00:00,767 --> 00:00:02,167
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,193 --> 00:00:04,760
Naše vlastní továrna na plutonium
je kousek od spuštění.

3
00:00:04,801 --> 00:00:08,328
Pokud naši kolegové nevymažou
konfederační státy z mapy.

4
00:00:08,397 --> 00:00:10,630
Odjezd do Tennessee je
naplánován na zítra ráno.

5
00:00:10,691 --> 00:00:13,085
Viděl Charlieho ráno u brány

6
00:00:13,189 --> 00:00:15,356
s Helen Prinsovou a horou zavazadel.

7
00:00:15,530 --> 00:00:17,657
Kdo je Helen Prinsová?

8
00:00:18,810 --> 00:00:21,404
Doufám, že ti tam není
samotnému moc smutno,

9
00:00:21,480 --> 00:00:22,933
na té služební cestě.

10
00:00:23,003 --> 00:00:24,503
<i>Měl jsem si vzít s sebou knihu.</i>

11
00:00:24,600 --> 00:00:26,533
Máte toho dneska ještě dost,
pane Ellisi.

12
00:00:26,566 --> 00:00:29,100
Pokud by vám to pomohlo,
mohu hosty po zařízení provést.

13
00:00:29,137 --> 00:00:31,088
Ber v úvahu omezení přístupu, Theodore.

14
00:00:31,143 --> 00:00:34,471
Washington by z toho určitě
radost neměl. Ale dal bych si kávu.

15
00:00:35,110 --> 00:00:36,561
Vojín Dunlavey, že?

16
00:00:36,612 --> 00:00:38,863
Nedělejte, že mě znáte jen proto,

17
00:00:38,997 --> 00:00:42,132
že jste poslal kulku
do matematika mého otce.

18
00:00:47,155 --> 00:00:50,343
Já už jsem tě viděla.
Myslím, že jsme sousedky.

19
00:00:50,640 --> 00:00:52,412
Malé město.

20
00:00:53,242 --> 00:00:56,193
- Hudba.
- Přesně tak, hudba.

21
00:00:57,226 --> 00:00:59,617
Reaktor bude v plném
provozu během jednoho dne.

22
00:00:59,668 --> 00:01:02,252
Předložili jsme vám seznam
22 velkých ohrožení k řešení,

........