1
00:00:00,867 --> 00:00:02,267
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,293 --> 00:00:04,860
Naše vlastní továrna na plutonium
je kousek od spuštění.

3
00:00:04,901 --> 00:00:08,428
Pokud naši kolegové nevymažou
konfederační státy z mapy.

4
00:00:08,497 --> 00:00:10,730
Odjezd do Tennessee je
naplánován na zítra ráno.

5
00:00:10,791 --> 00:00:13,185
Viděl Charlieho ráno u brány

6
00:00:13,289 --> 00:00:15,456
s Helen Prinsovou a horou zavazadel.

7
00:00:15,630 --> 00:00:17,757
Kdo je Helen Prinsová?

8
00:00:18,910 --> 00:00:21,504
Doufám, že ti tam není
samotnému moc smutno,

9
00:00:21,580 --> 00:00:23,033
na té služební cestě.

10
00:00:23,103 --> 00:00:24,603
<i>Měl jsem si vzít s sebou knihu.</i>

11
00:00:24,700 --> 00:00:26,633
Máte toho dneska ještě dost,
pane Ellisi.

12
00:00:26,666 --> 00:00:29,200
Pokud by vám to pomohlo,
mohu hosty po zařízení provést.

13
00:00:29,237 --> 00:00:31,188
Ber v úvahu omezení přístupu, Theodore.

14
00:00:31,243 --> 00:00:34,571
Washington by z toho určitě
radost neměl. Ale dal bych si kávu.

15
00:00:35,210 --> 00:00:36,661
Vojín Dunlavey, že?

16
00:00:36,712 --> 00:00:38,963
Nedělejte, že mě znáte jen proto,

17
00:00:39,097 --> 00:00:42,232
že jste poslal kulku
do matematika mého otce.

18
00:00:47,255 --> 00:00:50,443
Já už jsem tě viděla.
Myslím, že jsme sousedky.

19
00:00:50,740 --> 00:00:52,512
Malé město.

20
00:00:53,342 --> 00:00:56,293
- Hudba.
- Přesně tak, hudba.

21
00:00:57,326 --> 00:00:59,717
Reaktor bude v plném
provozu během jednoho dne.

22
00:00:59,768 --> 00:01:02,352
Předložili jsme vám seznam
22 velkých ohrožení k řešení,

........