1
00:00:02,100 --> 00:00:03,800
<i>V předchozích dílech Reckless:</i>

2
00:00:05,000 --> 00:00:08,300
- Arlissi! Pomoc! - Vyhodil jsi
do vzduchu Lee Annin dům?

3
00:00:08,300 --> 00:00:10,400
- Udělal jsem to pro tebe.
- Nepomáhá to!

4
00:00:10,400 --> 00:00:11,800
Zapletlo mě to do toho.

5
00:00:12,600 --> 00:00:15,900
Stále jen špiníš
jméno tohoto oddělení.

6
00:00:15,900 --> 00:00:19,400
Jsi suspendován. Potřebuju
tvůj odznak a služební zbraň.

7
00:00:20,400 --> 00:00:24,100
Jak by se ti líbilo
být první dámou Charlestonu?

8
00:00:24,100 --> 00:00:27,500
Starosta Fortnum.
Líbí se mi, jak to zní.

9
00:00:27,500 --> 00:00:29,200
Budeme mít dítě.

10
00:00:29,800 --> 00:00:31,400
Vím něco o Arlissovi.

11
00:00:31,400 --> 00:00:33,600
Záchranný tým
našel něco v bažinách,

12
00:00:33,600 --> 00:00:36,100
nedaleko místa,
kde skončilo jeho auto.

13
00:00:38,400 --> 00:00:40,700
Když mi Roy řekl,
že tě postřelili,

14
00:00:40,700 --> 00:00:44,500
chtěla jsem ti být po boku.
Abych tě držela.

15
00:00:45,800 --> 00:00:48,100
Nikdo by se nedozvěděl,
že jsme byli spolu.

16
00:00:48,100 --> 00:00:49,400
Nemůžu.

17
00:01:04,700 --> 00:01:06,400
Díky, že jste přišla.

18
00:01:07,100 --> 00:01:11,900
- Amanda Taversová. - Jestli nás
omluvíte, slečno Taversová.

19
00:01:11,900 --> 00:01:14,100
Potřebuju chvilku
z času pana Raydera.

20
00:01:17,200 --> 00:01:20,000
- To už jsou Vánoce?
- O čem to mluvíš?

21
00:01:20,200 --> 00:01:23,900
O těch mladých dámách v hale.
Neušla mi zpráva o náboru?

22
........