1
00:00:00,946 --> 00:00:02,739
<i>V předchozích dílech Reckless:</i>

2
00:00:03,600 --> 00:00:06,899
- Arlissi! Pomoc! - Vyhodil jsi
do vzduchu Lee Annin dům?

3
00:00:06,900 --> 00:00:08,999
- Udělal jsem to pro tebe.
- Nepomáhá to!

4
00:00:09,000 --> 00:00:10,400
Zapletlo mě to do toho.

5
00:00:11,200 --> 00:00:14,499
Stále jen špiníš
jméno tohoto oddělení.

6
00:00:14,500 --> 00:00:18,360
Jsi suspendován. Potřebuju
tvůj odznak a služební zbraň.

7
00:00:19,000 --> 00:00:22,699
Jak by se ti líbilo
být první dámou Charlestonu?

8
00:00:22,700 --> 00:00:26,099
Starosta Fortnum.
Líbí se mi, jak to zní.

9
00:00:26,100 --> 00:00:27,800
Budeme mít dítě.

10
00:00:28,400 --> 00:00:29,999
Vím něco o Arlissovi.

11
00:00:30,000 --> 00:00:32,199
Záchranný tým
našel něco v bažinách,

12
00:00:32,200 --> 00:00:34,700
nedaleko místa,
kde skončilo jeho auto.

13
00:00:37,000 --> 00:00:39,299
Když mi Roy řekl,
že tě postřelili,

14
00:00:39,300 --> 00:00:43,100
chtěla jsem ti být po boku.
Abych tě držela.

15
00:00:44,400 --> 00:00:46,699
Nikdo by se nedozvěděl,
že jsme byli spolu.

16
00:00:46,700 --> 00:00:48,000
Nemůžu.

17
00:01:03,300 --> 00:01:05,000
Díky, že jste přišla.

18
00:01:05,700 --> 00:01:10,499
- Amanda Taversová. - Jestli nás
omluvíte, slečno Taversová.

19
00:01:10,500 --> 00:01:12,700
Potřebuju chvilku
z času pana Raydera.

20
00:01:15,800 --> 00:01:18,600
- To už jsou Vánoce?
- O čem to mluvíš?

21
00:01:18,800 --> 00:01:22,499
O těch mladých dámách v hale.
Neušla mi zpráva o náboru?

22
........