1
00:00:04,002 --> 00:00:06,036
<i>Letěla jsem do vesmíru
na třináctiměsíční individuální misi.</i>

2
00:00:09,960 --> 00:00:11,960
<i>Domů jsem se nevrátila sama.</i>

3
00:00:14,012 --> 00:00:17,815
<i>Můj manžel vyrobil androida
podobného člověku, Humanicha.</i>

4
00:00:17,817 --> 00:00:20,551
<i>Jeho jméno je Ethan a je to prototyp.</i>

5
00:00:21,453 --> 00:00:23,554
<i>Toto je příběh o Zemi...</i>

6
00:00:23,556 --> 00:00:24,889
Ethane!

7
00:00:24,891 --> 00:00:26,757
<i>Příběh o rodině...</i>

8
00:00:29,895 --> 00:00:32,396
<i>Příběh o přežití.</i>

9
00:00:36,435 --> 00:00:38,369
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

10
00:00:48,447 --> 00:00:49,647
Harmone.

11
00:00:49,649 --> 00:00:50,848
Je mrtvý.

12
00:00:51,451 --> 00:00:52,918
Kdykoli tvé dítě vytvořilo

13
00:00:52,920 --> 00:00:54,986
alternativní realitu,
tak mělo svůj plán

14
00:00:55,488 --> 00:00:57,355
Je sám a vystrašený ve světě,

15
00:00:57,357 --> 00:00:59,224
kterému nerozumí.

16
00:00:59,226 --> 00:01:01,860
A potřebuje, aby ho zachránila
jeho matka.

17
00:01:01,862 --> 00:01:05,263
Došla jsem až sem,
protože jsem ti věřila.

18
00:01:05,265 --> 00:01:07,131
Tati, na čí straně jsi?

19
00:01:08,200 --> 00:01:09,400
Musíš si vybrat.

20
00:01:11,438 --> 00:01:12,637
Je konec.

21
00:01:12,639 --> 00:01:15,039
Je pryč.

22
00:01:15,041 --> 00:01:17,508
Nechte tu loď, kde je.

23
00:01:17,510 --> 00:01:19,510
Utajil jsi smrt vlastní dcery.

24
00:01:19,512 --> 00:01:21,312
A poslal jsi naše lidi na smrt.
........