1
00:00:01,928 --> 00:00:03,692
<i>V minulých dílech Taxi Brooklyn...</i>

2
00:00:03,918 --> 00:00:05,100
Sullivanová!

3
00:00:05,315 --> 00:00:07,817
- Už musím jít. Fajn. Jo. M...
- Dobře.

4
00:00:12,172 --> 00:00:14,256
Strávil jsi čtyři roky ve vězení.

5
00:00:14,307 --> 00:00:16,675
Potom, co jsme vyloupili
tu banku, šli po nás.

6
00:00:16,677 --> 00:00:18,060
Já jediný zůstal.

7
00:00:18,111 --> 00:00:20,279
Dali tě na samotku pro tvou ochranu.

8
00:00:20,330 --> 00:00:23,749
Zjistila jsem, že Anabella
Capellová je nový kmotr.

9
00:00:23,751 --> 00:00:25,601
Myslím, že to ona
objednala vraždu mého otce.

10
00:00:25,635 --> 00:00:27,553
Cat, tvůj otec byl špinavým poldou.

11
00:00:27,587 --> 00:00:29,238
Bral od Capellových úplatky.

12
00:00:31,208 --> 00:00:32,458
Kdo ho zabil?

13
00:00:32,492 --> 00:00:34,293
Všechno ukazuje na Luka Capellu.

14
00:00:34,295 --> 00:00:36,262
Ať už byl, nebo nebyl špinavej,

15
00:00:36,264 --> 00:00:38,597
pořád se chci pomstít za jeho smrt.

16
00:01:04,824 --> 00:01:06,442
Voilá!

17
00:01:06,493 --> 00:01:09,148
Mami, ty jsi opravdu ještě
nikdy nebyla v New Yorku?

18
00:01:09,412 --> 00:01:10,996
Ne, zlatíčko, nebyla.

19
00:01:11,146 --> 00:01:12,847
Už jsem ti to říkala tak 10krát.

20
00:01:13,066 --> 00:01:15,666
To je skvělé!
Uvidíme ho poprvé spolu.

21
00:01:16,971 --> 00:01:20,706
Dobře, už nemluv francouzsky.
Musíme si teď trénovat angličtinu.

22
00:01:20,740 --> 00:01:22,408
Jistě, zlatíčko.

23
00:01:22,410 --> 00:01:24,393
Ale tvá učitelka tvrdí,
že umíme anglicky dobře.

........