1
00:00:18,380 --> 00:00:21,770
FARAÓN

2
00:04:16,460 --> 00:04:18,050
Mluv!

3
00:04:19,380 --> 00:04:21,250
Erpatre, ústa nejvyšší!

4
00:04:21,340 --> 00:04:26,280
Na cestě valí posvátní skarabeové
své hliněné kuličky k písčinám.

5
00:04:27,620 --> 00:04:29,210
Mluv dál!

6
00:04:30,780 --> 00:04:34,210
Jak přikazuje zbožnost, vzdali
jsme hold podobiznám slunce

7
00:04:34,300 --> 00:04:36,930
a já - pak zastavil pochod.

8
00:04:38,780 --> 00:04:42,850
Vidím, že jsi pravověrný Egypťan,
i když rysy máš chetytské.

9
00:04:42,980 --> 00:04:47,610
Touto cestou nepůjdeme, mohli bychom
zašlápnout posvátné brouky.

10
00:04:47,780 --> 00:04:51,560
Pentuere!
Dá se písčina obejít údolím?

11
00:04:51,740 --> 00:04:55,210
Ano, dá.
To údolí je míli dlouhé.

12
00:04:55,380 --> 00:04:57,760
Ohromná ztráta času.

13
00:04:58,180 --> 00:05:02,290
Pohleď na armádu a pochopíš,
že touto cestou nelze jít dál.

14
00:05:02,460 --> 00:05:05,530
Mí vojáci
se skarabeů nebojí.

15
00:05:05,620 --> 00:05:09,090
Vy Libyjci se nebojíte
ani královských hrobů.

16
00:05:09,180 --> 00:05:13,010
Nemusí tam však být bezpečno,
když se nikdo nevrátil.

17
00:05:13,140 --> 00:05:17,530
Uznej, že taková překážka by
nezastavila ani osla v jeho cestě.

18
00:05:17,620 --> 00:05:20,890
Osel se taky nikdy
nestane faraonem.

19
00:05:26,580 --> 00:05:28,490
V takovém případě,

20
00:05:28,620 --> 00:05:32,610
ty sám, ministře,
převedeš armádu údolím.

21
00:05:33,580 --> 00:05:36,530
Já se v kněžské
taktice nevyznám.

22
00:05:37,020 --> 00:05:39,050
........