1
00:00:02,484 --> 00:00:05,653
<i>Od počátku věků jsme žili</i>

2
00:00:05,655 --> 00:00:08,523
<i>ve stínu Měsíce</i>

3
00:00:08,525 --> 00:00:10,591
<i>a pozemské krve.</i>

4
00:00:10,593 --> 00:00:12,493
<i>Dnes povstaneme</i>

5
00:00:12,495 --> 00:00:15,129
<i>a svět bude náš.</i>

6
00:00:15,131 --> 00:00:17,598
<i>V temnotě i ve světle.</i>

7
00:00:17,600 --> 00:00:20,701
<i>V ohni i ve vodě.</i>

8
00:00:20,703 --> 00:00:24,806
<i>A nejen od soumraku do úsvitu.</i>

9
00:00:56,672 --> 00:00:59,707
<i>In ye tlapoyahuac,</i>

10
00:00:59,709 --> 00:01:02,510
<i>in oc tlachipahuaz.</i>

11
00:01:59,168 --> 00:02:01,903
Svěcená voda?

12
00:02:01,905 --> 00:02:05,339
Musíme použít i svěcenou vodu?

13
00:02:05,341 --> 00:02:07,875
Jak to vůbec funguje?

14
00:02:07,877 --> 00:02:10,311
Kněz vezme vodu,

15
00:02:10,313 --> 00:02:12,313
požehná jí,

16
00:02:12,315 --> 00:02:13,648
a pak je z ní svěcená voda.

17
00:02:13,650 --> 00:02:14,649
Myslím tím...

18
00:02:14,651 --> 00:02:16,384
Jak funguje ten rituál?

19
00:02:16,386 --> 00:02:19,320
Mám ji nalít na hlavu, nebo...

20
00:02:19,322 --> 00:02:21,789
Jak to mám sakra vědět?
Pro mě je to také poprvé.

21
00:02:21,791 --> 00:02:23,491
Takže co na to říkáš?
Ano, nebo ne?

22
00:02:23,493 --> 00:02:24,959
Ne.

23
00:02:24,961 --> 00:02:27,361
Já těmhle voodoo sračkám nevěřím.

24
00:02:27,363 --> 00:02:28,763
Není to voodoo.

25
00:02:28,765 --> 00:02:30,665
........