1
00:00:01,548 --> 00:00:03,009
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:03,009 --> 00:00:06,494
- Ahoj, Royi. - To je
Shelby, má bývalá žena.

3
00:00:06,496 --> 00:00:08,863
Sešli jsme se, abychom vyslechli
případ Lee Anne Marcusové

4
00:00:08,865 --> 00:00:12,366
v. město Charleston ve věci
neoprávněného propuštění

5
00:00:12,368 --> 00:00:14,919
- a hanobení charakteru.
- Mají nahrávku.

6
00:00:14,921 --> 00:00:19,206
Jsou to záběry vás a tří dalších
mužů při sexu na policejním autě.

7
00:00:19,208 --> 00:00:23,010
Uvidíte, že tu existuje
vzorec korupce.

8
00:00:23,012 --> 00:00:25,179
O žádné stížnosti nevím.

9
00:00:25,181 --> 00:00:28,766
- Přísahal jsi mi, že nelžeš.
- Náhradník bys měl být ty.

10
00:00:28,768 --> 00:00:31,302
Myslím, že jste mi nabídli
něco, co nemohu odmítnout.

11
00:00:31,304 --> 00:00:33,471
To je Lee Annin manžel.
Co se mu stalo?

12
00:00:33,473 --> 00:00:36,607
Kde je Arliss?
Co jste udělal?

13
00:00:37,909 --> 00:00:40,478
Arliss je mrtvý.
Už to vím.

14
00:00:41,763 --> 00:00:44,849
Až to skončí, přiměju tě,
aby ses do mě zamilovala.

15
00:00:44,851 --> 00:00:47,118
Ronnie Porter. Roy ho chtěl
předvolat jako svědka,

16
00:00:47,120 --> 00:00:48,786
ale pak ho vyškrtl.

17
00:00:48,788 --> 00:00:52,623
Nutila mě brát věci
ze skladu důkazů.

18
00:00:52,625 --> 00:00:55,159
- Lee Anne.
- Nějaké Éčko a Rohypnol.

19
00:00:55,161 --> 00:00:57,495
Dostanu všechno, co chci.

20
00:00:57,497 --> 00:01:01,382
A teď jsi na řadě ty.

21
00:01:34,016 --> 00:01:37,184
- Jamie? - Užíváš si
trochu relaxace?

........