1
00:00:00,595 --> 00:00:02,008
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:02,009 --> 00:00:05,494
- Ahoj, Royi. - To je
Shelby, má bývalá žena.

3
00:00:05,496 --> 00:00:07,863
Sešli jsme se, abychom vyslechli
případ Lee Anne Marcusové

4
00:00:07,865 --> 00:00:11,366
v. město Charleston ve věci
neoprávněného propuštění

5
00:00:11,368 --> 00:00:13,919
- a hanobení charakteru.
- Mají nahrávku.

6
00:00:13,921 --> 00:00:18,501
Jsou to záběry vás a tří dalších
mužů při sexu na policejním autě.

7
00:00:18,531 --> 00:00:22,207
Uvidíte, že tu existuje
vzorec korupce.

8
00:00:22,237 --> 00:00:24,268
O žádné stížnosti nevím.

9
00:00:24,298 --> 00:00:27,999
- Přísahal jsi mi, že nelžeš.
- Náhradník bys měl být ty.

10
00:00:28,029 --> 00:00:30,319
Myslím, že jste mi nabídli
něco, co nemohu odmítnout.

11
00:00:30,349 --> 00:00:33,083
To je Lee Annin manžel.
Co se mu stalo?

12
00:00:33,113 --> 00:00:36,029
Kde je Arliss?
Co jste udělal?

13
00:00:37,368 --> 00:00:39,735
Arliss je mrtvý.
Už to vím.

14
00:00:40,763 --> 00:00:43,849
Až to skončí, přiměju tě,
aby ses do mě zamilovala.

15
00:00:43,851 --> 00:00:46,118
Ronnie Porter. Roy ho chtěl
předvolat jako svědka,

16
00:00:46,120 --> 00:00:47,786
ale pak ho vyškrtl.

17
00:00:47,788 --> 00:00:51,857
Nutila mě brát věci
ze skladu důkazů.

18
00:00:51,887 --> 00:00:54,315
- Lee Anne.
- Nějaké Éčko a Rohypnol.

19
00:00:54,345 --> 00:00:56,495
Dostanu všechno, co chci.

20
00:00:56,497 --> 00:01:00,382
A teď jsi na řadě ty.

21
00:01:33,338 --> 00:01:36,584
- Jamie? - Užíváš si
trochu relaxace?

........