1
00:00:01,101 --> 00:00:04,428
Přišel jsem na to, jak zařídit,
abys byl hoden mého času.

2
00:00:04,549 --> 00:00:06,829
Chci 25 % ze všeho,
co sebereš z ulic.

3
00:00:06,949 --> 00:00:10,135
- Nezdá se, že bych měl na vybranou.
- Dostali jsme ho.

4
00:00:10,414 --> 00:00:12,314
Tohle mít na svědomí nechci.

5
00:00:13,437 --> 00:00:14,528
Tohle nemůžete.

6
00:00:14,648 --> 00:00:17,559
- Ten kluk má pravdu, chlape,
ne dnes. - Nerozbíjím vztahy.

7
00:00:18,194 --> 00:00:19,547
Nikdy k tomu nedošlo.

8
00:00:19,667 --> 00:00:22,244
Gratuluji, Atwatere.
Právě ses dostal do rozvědky.

9
00:00:22,364 --> 00:00:26,647
- Můžu se zeptat proč? - Proč ne ty?
Prostě netoleruji vztahy mezi kolegy.

10
00:00:27,033 --> 00:00:29,307
Poslyš, máš syna, Charlie, s Annie.

11
00:00:29,427 --> 00:00:32,366
Dohoda zněla, že se tě ujmu
a on se bude vyhýbat Illinois.

12
00:00:32,486 --> 00:00:35,595
- Postarám se o to. - Mě odepsali,
aby sis ty mohla hrát na poldu.

13
00:00:35,715 --> 00:00:38,165
- Dlužíš mi?
- Jasně. - Dobrá odpověď.

14
00:00:44,495 --> 00:00:46,791
<i>Měla jsi tolik příležitostí,
aby ses mi ozvala.</i>

15
00:00:46,911 --> 00:00:49,543
- A nevyužila jsi ani jedný!
- Nech toho! - Erin!

16
00:00:49,663 --> 00:00:51,630
Je v pohodě! Je v pohodě.

17
00:00:51,750 --> 00:00:53,450
- Jsi v pořádku?
- Ano.

18
00:00:53,570 --> 00:00:55,882
Budeš si přát,
aby ses sem nevrátil, Charlie.

19
00:00:56,002 --> 00:00:59,052
Ne, ty si budeš prát,
abych zapomněl na Sandovala.

20
00:01:00,179 --> 00:01:03,497
Ale nezapomněl, víš?
Chceš mě zatknout? Tak do toho.

21
00:01:03,830 --> 00:01:08,130
Rád všem řeknu, co se stalo ani ne pět
ulic odtud, pokud si dobře pamatuju.

........