1
00:00:02,925 --> 00:00:07,276
<i>Narodila jsem se ve vesmíru.
Nikdy jsem na tváři necítila slunce,</i>

2
00:00:07,396 --> 00:00:12,554
<i>nedýchala jsem pravý vzduch
a neplavala ve vodě. Nikdo z nás.</i>

3
00:00:12,674 --> 00:00:17,041
<i>Po tři generace udržovala to,
co z lidské rasy zbylo, naživu Archa,<i>

4
00:00:17,161 --> 00:00:22,369
<i>ale náš domov teď umírá
a my jsme poslední nadějí lidstva.</i>

5
00:00:22,489 --> 00:00:25,930
<i>100 vězňů poslaných
na zoufalou misi na zem.</i>

6
00:00:26,018 --> 00:00:28,299
<i>Každý z nás tu je,
protože jsme porušili zákon.</i>

7
00:00:28,419 --> 00:00:32,389
<i>Na zemi žádné zákony nejsou.
Musíme jen přežít,</i>

8
00:00:32,509 --> 00:00:37,066
<i>ale Země nás bude zkoušet
tajemstvími, která skrývá,</i>

9
00:00:37,186 --> 00:00:39,736
<i>hlavně ale budeme
zkoušet jeden druhého.</i>

10
00:00:41,056 --> 00:00:44,464
<i>- V předchozích dílech The 100:</i>
- Řekni, že ti ho neudělal Finn.

11
00:00:44,584 --> 00:00:49,447
- Řekni, že jsi nespala s mým
přítelem. - To ti říct nemůžu.

12
00:00:49,567 --> 00:00:51,365
Životní podpora na Arše upadá.

13
00:00:51,485 --> 00:00:54,426
Za 12 hodin bude
obětováno 320 lidí,

14
00:00:54,546 --> 00:00:56,531
aby se nám zvýšilo
množství kyslíku.

15
00:00:56,651 --> 00:00:59,377
Bude to vypadat jako porucha
požárního systému.

16
00:00:59,497 --> 00:01:02,408
Tímto pohřbíváme
tyto duše do hlubiny.

17
00:01:09,005 --> 00:01:13,617
Děkuju. Zachránil jsi mi
život. Co to sakra děláš?

18
00:01:16,463 --> 00:01:17,734
Octavie.

19
00:01:21,579 --> 00:01:24,620
- Clarke!
- Finne? Panebože.

20
00:01:25,965 --> 00:01:28,843
- Drž to dole!
- Mám to.

21
00:01:32,826 --> 00:01:37,338
........