1
00:00:00,042 --> 00:00:00,042
25,000

2
00:00:14,431 --> 00:00:18,143
- Kdo je to?
- Podplukovník Cameron Mitchell.

3
00:00:18,185 --> 00:00:21,355
Před dvěma lety.
Letecký souboj nad Antarktidou.

4
00:00:21,355 --> 00:00:24,942
SG-1 našla základnu Antiků.
Odrazili Anubisovu flotilu.

5
00:00:24,942 --> 00:00:28,362
- To je on?
- To je on.

6
00:00:32,199 --> 00:00:37,412
Pamatujte si, že ať se děje cokoli,
máme za každou cenu chránit SG-1.

7
00:00:40,707 --> 00:00:43,502
Zaměřte nejdříve Al-Keshe,
potom kluzáky.

8
00:00:43,502 --> 00:00:47,464
Jdeme ne to, chlapci a děvčata,
Prométheus nás kryje.

9
00:00:56,890 --> 00:01:00,227
Ostře vlevo.
Dva kluzáky na třech hodinách.

10
00:01:05,649 --> 00:01:07,401
Prométheus.

11
00:01:07,401 --> 00:01:12,406
- SG-1, tady Hammond, jste na příjmu?
- Ano, pane, rádi vás vidíme.

12
00:01:19,913 --> 00:01:23,876
- Kontakt! Nepřítel pod námi a blíží se.
- Jdu po něm.

13
00:01:28,172 --> 00:01:30,132
Liška 2, Liška 2.

14
00:01:31,383 --> 00:01:32,843
Těsně vedle.

15
00:01:35,429 --> 00:01:37,973
Zasáhli nás,
levý motor vysadil.

16
00:01:37,973 --> 00:01:40,767
Kontakt!
Dva nepřátelé na ocase.

17
00:01:52,779 --> 00:01:55,365
Modrý veliteli,
kryjeme vám záda.

18
00:02:02,331 --> 00:02:04,875
Dobrý zásah, Rudý!

19
00:02:11,715 --> 00:02:12,966
Zasáhli je.

20
00:02:12,966 --> 00:02:14,718
Rudý?

21
00:02:15,135 --> 00:02:16,970
Je dole…

22
00:02:29,983 --> 00:02:32,736
Nadpraporčík Walter Harriman.
........